Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau syml isod

O Aberystwyth i SA44 6AE

 • Dilynwch yr A487 neu A44 i Llanbadarn Fawr, Aberystwyth
 • Yna dilynwch yr A487 (heol Aberteifi) am tua 30 milltir
 • Yn Pentregat, trowch i’r dde (B4321 a dilynwch arwyddion i’r Llethr Sgïo) bydd yr heol hyn yn eich arwain trwy bentref Pontgarreg
 • Ar ôl Pontgarreg trowch i’r dde yn y groesffordd
 • Gyrrwch heibio’r hen adeiladau fferm yna byddwch yn cyrraedd prif adeiladau’r Gwersyll
 • Ar ôl parcio yn y prif faes-parcio, cerddwch heibio’r atalfeydd.  Edrychwch i’ch dde a gwelir y derbynfa trwy’r cyntedd gwyrdd efo ‘CROESO’ uwchben y drws.

O Abergwaun i SA44 6AE

 • Dilynwch yr A487 neu A44 i
 • Abergwaun cymerwch yr heol i Aberteifi (A487)
 • Wrth cyrraedd Aberteifi:
 • Cylchdro – cymerwch yr 2il troad i’r chwith
 • Cylchdro – cymerwch yr ail troad i’r chwith (heol Aberystwyth)
 • Gyrrwch am tua 14 milltir hyd nes cyrraedd pentref Brynhoffnant
 • Yn y pentref trowch i’r chwith (B4334 - heol gul gyferbyn a’r ‘Garej Petrol/Siop Londis’) a dilynwch arwyddion Gwersyll yr Urdd
 • Wrth gyrraedd croes-fan trowch i’r dde tuag at pentref Pontgarreg
 • Wrth cyrraedd arwydd pentref Pontgarreg trowch i’r chwith
 • Ar gyrraedd croes-fan gyrrwch yn sydd ymlaen
 • Gyrrwch heibio’r hen adeiladau fferm yna byddwch yn cyrraedd prif adeiladau’r Gwersyll
 • Ar ôl parcio yn y prif faes-parcio, cerddwch heibio’r atalfeydd.  Edrychwch i’ch dde a gwelir y derbynfa trwy’r cyntedd gwyrdd efo ‘CROESO’ uwchben y drws.

O Gaerfyrddin i SA44 6AE

 • Dilynwch yr A487 neu A44 i
 • O’r cylchdro Pensarn ar heol A48, cymerwch y 3ydd allanfa.  Ar y cylchdro nesaf, cymerwch yr 2ail allanfa, ar y cylchdro nesaf cymerwch yr allanfa 1af. (Dilynwch yr arwyddion am A485 Llanbedr Pont Steffan).
 • Cylchdro - cymryd yr ail  allanfa (A485)
 • Ar ôl pentref Alltwalis ewch heibio Garej ‘Windy Corner’ a throwch i’r chwith am bentref Pencader (B4459)
 • Ewch trwy Bencader ac ar ôl fynd heibio arwydd ‘Cambrian Pet Foods’ trowch i’r chwith (heol gul)
 • Wrth gyrraedd y gyffordd ar ddiwedd yr heol trowch i’r chwith (B4336) am Landysul
 • Yn Llandysul ar y cylchdro cyntaf cymerwch yr ail allanfa, gan ddilyn yr arwydd am Gei Newydd, ar yr ail cylchro ar ben y rhiw cymerwch yr ail allanfa, gan ddilyn yr arwydd am Gei Newydd eto.
 • Ar ôl gyrru trwy bentrefi Horeb, Croeslan a Bwlchygroes byddwch yn cyrraedd pentref Ffostrasol
 • Yn Ffostrasol cymerwch yr ail gyffordd i’r chwith (heol gul rhwng y tafarn a’r siop) hyd nes cyrraedd pentref Plwmp
 • Yn Plwmp trowch i’r chwith (A487 heol Aberystwyth-Aberteifi) am tua 1 milltir hyd nes cyrraedd pentref Pentregat
 • Yn Pentregat, trowch i’r dde (B4321 a dilynwch arwyddion i’r Llethr Sgïo) bydd yr heol hyn yn eich arwain trwy bentref Pontgarreg
 • Ar ôl Pontgarreg trowch i’r dde yn y groesffordd
 • Gyrrwch heibio’r hen adeiladau fferm yna byddwch yn cyrraedd prif adeiladau’r Gwersyll
 • Ar ôl parcio yn y prif faes-parcio, cerddwch heibio’r atalfeydd.  Edrychwch i’ch dde a gwelir y derbynfa trwy’r cyntedd gwyrdd efo ‘CROESO’ uwchben y drws.