Cysylltwch â ni

Cysylltwch gydag Adran yr Eisteddfod drwy e-bostio eisteddfod@urdd.org

Sian Eirian

Cyfarwyddwr (Dros Dro) Eisteddfod yr Urdd a'r Celfyddydau
T 01678 541 014 E sianeirian@urdd.org

Angharad Thomas

Trefnydd Technegol Eisteddfod yr Urdd
T 029 2063 5676 E angharadthomas@urdd.org

Llio Elain Maddocks

Trefnydd Celfyddydol Eisteddfod yr Urdd
T 029 2063 5676 E lliomaddocks@urdd.org

Lowri Morris

Rheolwr Nawdd a Threfnydd Cynorthwyol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
T 07976 003342 E lowrim@urdd.org

Steffan Prys Roberts

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 015 E steffanprys@urdd.org

Lowri Elen Jones

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod

Nannon Evans

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 029 2063 5676 E nannonevans@urdd.org

Nesta Jones

Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541 014 E nesta@urdd.org

Megan James

Prentis Marchnata Digidol