Cysylltwch â ni

Cysylltwch gydag Adran yr Eisteddfod ar 0345 235 1613.

Sian Eirian

Cyfarwyddwr (Dros Dro) Eisteddfod yr Urdd a'r Celfyddydau
T 01678 541 014 E sianeirian@urdd.org

Angharad Thomas

Rheolwr Gweithredol Eisteddfod yr Urdd
T 029 2063 5676 E angharadthomas@urdd.org

Llio Elain Maddocks

Trefnydd yr Eisteddfod Dros Dro
T 029 2063 5676 E lliomaddocks@urdd.org

Steffan Prys Roberts

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 015 E steffanprys@urdd.org

Catherine Tudor Jones

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 038 E catherinetudor@urdd.org

Lowri Morris

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod Dros Dro
T 07976 003342 E lowrimorris@urdd.org

Nesta Jones

Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541 014 E nesta@urdd.org

Ruth Morris

Uwch Ysgrifennydd Adran yr Eisteddfod
T 01678 541 012 E ruth@urdd.org