Cysylltwch â ni

Aled Sion

Cyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541 014 E aledsion@urdd.org

Morys Gruffydd

Trefnydd yr Eisteddfod
T 01678 541014 E morys@urdd.org

Llio Elain Maddocks

Trefnydd yr Eisteddfod Dros Dro
T 029 2063 5676 E lliomaddocks@urdd.org

Steffan Prys Roberts

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 015 E steffanprys@urdd.org

Alaw Llwyd Owen

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 013 E alawowen@urdd.org

Catherine Tudor Jones

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod
T 01678 541 038 E catherinetudor@urdd.org

Lowri Morris

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod Dros Dro

Nesta Jones

Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541 014 E nesta@urdd.org

Ruth Morris

Uwch Ysgrifennydd Adran yr Eisteddfod
T 01678 541 012 E ruth@urdd.org