Cysylltwch â ni

Cysylltwch gydag Adran yr Eisteddfod drwy e-bostio eisteddfod@urdd.org

Sian Eirian

Cyfarwyddwr (Dros Dro) Eisteddfod yr Urdd a'r Celfyddydau
T 01678 541 014 E sianeirian@urdd.org

Lowri Morris

Trefnydd Technegol Eisteddfod yr Urdd

Llio Elain Maddocks

Trefnydd Celfyddydol Eisteddfod yr Urdd
T 029 2063 5676 E lliomaddocks@urdd.org

Nannon Evans

Rheolwr Nawdd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

Nesta Jones

Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541 014 E nesta@urdd.org

Gethin Page

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod

Lowri Elen Jones

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod

Owain ap Myrddin

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod

Lois Eckley

Swyddog Marchnata Digidol yr Eisteddfod

Megan James

Prentis Marchnata Digidol