Y Tîm

Cysylltwch gydag Adran yr Eisteddfod drwy e-bostio eisteddfod@urdd.org

Llio Maddocks

Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd a'r Celfyddydau

Bethan Walkling

Trefnydd Celfyddydol Eisteddfod yr Urdd

Lowri Morris

Trefnydd Technegol Eisteddfod yr Urdd

Nannon Evans

Rheolwr Nawdd Eisteddfod yr Urdd

Nesta Jones

Cynorthwy-ydd Personol i Gyfarwyddwr yr Eisteddfod
T 01678 541015 E nesta@urdd.org

Lois Jones

Swyddog Gweinyddol Eisteddfod yr Urdd

Gethin Page

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod

Owain ap Myrddin

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod

Sian Williams

Trefnydd Cynorthwyol yr Eisteddfod

Lois Eckley

Swyddog Marchnata Digidol Eisteddfod yr Urdd