Oes gen ti gwestiwn am UrddSgilio? Neu hoffet ti gofrestru ar gyfer un neu fwy o'n sesiynau blasu?

 

Yn syml, cysyllta drwy e-bostio: prentisiaeth@urdd.org 

neu drwy lenwi'r ffurflen 'E-bostiwch Ni' ar y dde

Bydd aelod o'r tim yn hapus i ateb unrhyw ymholiad/gwestiwn. Os mai cofrestru ar gyfer sesiwn hoffet wneud, noda hyn yn yr e-bost, a byddwn yn anfon ffurflen fer i ti lenwi er mwyn dy gofrestru. Yna, yn agosach at amser y sesiwn blasu, byddwn yn anfon linc i ti i ymuno.

NÔL