Holiadur Ieuenctid 2022-2023

Gweithgareddau

Dysgwch fwy am y cyfleoedd sydd ar gael i chi trwy'r Urdd.

Llinellau Cymorth Ieuenctid

 

Cliciwch y ddolen yma ar gyfer gweld pa gymorth a chefnogaeth sydd ar gael i bobl ifanc. 

 

 

 

Cliciwch yma am restr o linellau cymorth

Gwirfoddoli a chymwysterau

Rydym yn cynnig ystod eang o brofiadau, cyrsiau ac achrediadau yn amrywio o gymorth cyntaf, i dystysgrif mewn gwaith ieuenctid, i gymhwyster dyfarnu rygbi. Dysgwch fwy am y cyfleoedd sydd ar gael i chi.

Fforymau Ieuenctid

Neges Heddwch ac Ewyllys Da

Neges Heddwch ac Ewyllys Da

Bob blwyddyn ers 1922, mae plant a phobl ifanc Cymru wedi ysgrifennu ac anfon Neges Heddwch ac Ewyllys Da at blant a phobl ifanc y byd, a hynny ar Ddydd Ewyllys Da, sef 18 Mai.

Dysgu mwy

Profiadau Rhyngwladol

Cyfleoedd blynyddol i deithio dramor gyda'r Urdd am brofiadau bythgofiadwy!