Beth yw UrddSgilio?

Rhaglen o gyrsiau a chymwysterau gall dy helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo yn y byd gwaith. 

 

Mae UrddSgilio i ti os galli di ateb ‘Ydw’ i un neu fwy o’r canlynol: 

    • Wyt ti eisiau gwella dy sgiliau rhifedd / cyfathrebu / digidol? 
    • Wyt ti eisiau profiad yn y sector chwaraeon? 
    • Wyt ti angen gwella’r sgiliau a fydd yn dy helpu i gael swydd?

Holl fanylion y cymwysterau a'r cyrsiau: 

Prosbectws UrddSgilio!

 

Eisiau profi UrddSgilio

Dere i’n Sesiynau Blasu sy’n rhoi syniad o beth i’w ddisgwyl wrth gwblhau ein cyrsiau! Maent yn sesiynau rhithiol, yn rhad ac am ddim sy'n para tua 30 munud 

I ddysgu mwy am ein Sesiynau Blasu, clicia ar: SESIYNAU BLASU

SESIYNAU BLASU NÔL