Cysylltwch â ni

Mae croeso i chi gysylltu gyda ni yma yn y gwersyll – rydym yma i helpu.

Mair Edwards

Cyfarwyddwr
T 01678 541000 E mairedwards@urdd.org

Arwel Phillips

Dirprwy Gyfarwyddwr
T 01678 541000 E arwel@urdd.org

Huw Symonds

Rheolwr Cegin a Llety
T 01678 541000 E huwsymonds@urdd.org

Llio Wyn Roberts

Swyddog Marchnata, Gweinyddol a Gofal Cwsmer
T 01678 541000 E llioroberts@urdd.org

Sion Lloyd

Uwch Swyddog - Gwasanaeth Awyr Agored
T 01678 541017 E sionlloyd@urdd.org

Iwan Rhys

Rheolwr Adran Weithgareddau
T 01678 541000 E iwanrhys@urdd.org

Ann Vaughan Jones

Rheolwr Swyddfa
T 01678 541023 E ann@urdd.org

Llinos Jones-Williams

Swyddog Iaith
T 01678 541000 E llinosjw@urdd.org