Cysylltu

Mae croeso i chi gysylltu gyda ni yma yn y gwersyll – rydym yma i helpu.

Huw Antur Edwards

Cyfarwyddwr
T 01678 541000 E huwantur@urdd.org

Arwel Phillips

Dirprwy Gyfarwyddwr
T 01678 541020 E arwel@urdd.org

Hefin Peregrine

Rheolwr/Hyfforddwr
T 01678 541000 E hefin@urdd.org

Sion Lloyd

Uwch Swyddog - Gwasanaeth Awyr Agored
T 01678 541017 E sionlloyd@urdd.org

Iwan Rhys

T 01678 541000 E iwanrhys@urdd.org

Ann Vaughan Jones

Rheolwr Swyddfa
T 01678 541 023 E ann@urdd.org

Geraint John Williams

T 01678 541 000 E geraintjohn@urdd.org

Llinos Jones-Williams

Swyddog Iaith
T 01678 541022 E llinosjw@urdd.org