Cysylltu

Mae croeso i chi gysylltu gyda ni yma yn y gwersyll – rydym yma i helpu.

Huw Antur Edwards

Cyfarwyddwr
T 01678 541000 E huwantur@urdd.org

Arwel Phillips

Dirprwy Gyfarwyddwr
T 01678 541020 E arwel@urdd.org

Cerys Lowe

Swyddog Gofal Cwsmer
T 01678 541000 E ceryslowe@urdd.org

Dafydd Huw Evans

Swyddog Addysg
T 01678 541019 E dafyddhuw@urdd.org

Hefin Peregrine

Rheolwr/Hyfforddwr
T 01678 541000 E hefin@urdd.org

Llinos Jones Williams

Swyddog Iaith
T 01678 541022 E llinosjw@urdd.org

Sion Lloyd

Uwch Swyddog - Gwasanaeth Awyr Agored
T 01678 541017 E sionlloyd@urdd.org

Gwydion Tomos

Swyddog Datblygu Awyr Agored
T 01678 541 017 E gwydiont@urdd.org

Rhys Pinner

Swyddog Datbylgu Awyr Agored
T 02920 635690 E rhyspinner@urdd.org

Ann Vaughan Jones

Rheolwr Swyddfa
T 01678 541 023 E ann@urdd.org

Geraint John Williams

Rheolwr Canolfan Bowlio 10
T 01678 541 000 E geraintjohn@urdd.org

Llinor Jones

Rheolwr Cegin
T 01678 541005 E llinor@urdd.org