Bydd Pentre Ifan yn cael ei drawsnewid i leoliad amgylcheddol godidog yn Sir Benfro. Os ydych â diddordeb mewn llogi’r safle ar gyfer priodas yn 2024, cysylltwch dros e-bost ar pentreifan@urdd.org.