Mae gennym nifer helaeth o gyfleoedd gwirfoddoli o fewn y mudiad.

'Oedd gwisgo Mistar Urdd ar y Bucket List' - Elain Ynys Môn

Cynorthwyo gyda:

  • Clybiau/Adrannau/Aelwydydd yr Urdd
  • Clybiau Cinio
  • Clybiau ar ôl Ysgol
  • Cynllun Llysgenhadon 
  • Clybiau a Gweithgareddau Chwaraeon
  • Teithiau un dydd a thramor
  • Eisteddfod yr Urdd yn eich ardal
  • Gwersylloedd yr Urdd fel SWOG

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag ieuenctid@urdd.org neu eich Swyddog lleol i drafod y cyfleoedd ymhellach.

Criw Ysgol Llanhari ar eu ffordd i wirfoddoli yn Glan-llyn