HWB Sgiliau Hanfodol

Darpariaeth Sgiliau Hanfodol drwy gyfrwng y Gymraeg, ledled Cymru, drwy gydol y flwyddyn. Sefydlwyd y Hwb Sgiliau Hanfodol er mwyn sicrhau bod gan ddysgwyr ledled Cymru yr opsiwn o ddatblygu eu sgiliau Cyfathrebu, Rhifedd a Llythrennedd Digidol drwy gyfrwng y Gymraeg, wrth dderbyn hyfforddiant a phrofiad addysgu o’r safon uchaf. Ein gweledigaeth yw sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn cael yr un blaenoriaeth â’r Saesneg wrth i ddysgwyr cwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol.

Ein partneriaid

NÔL