Ydych chi angen Cymorth neu Gefnogaeth?

Beth allwn ni ei wneud? 
Gallwn helpu i’ch cefnogi trwy unrhyw broses! 
Mae hi mor bwysig nad ydych chi’n dioddef yn dawel. Gall fod yn beth eithaf ofnus i ddweud sut rydych chi’n teimlo, ond dydych chi ddim ar eich pen eich hun – mae yna bobl sydd eisiau helpu.
Ydych chi’n teimlo’n unig?
Ydych chi angen siarad gyda rhywun?
Cofiwch fod yna bob amser rhywun y gallwch siarad â nhw a rhywun sydd yn gallu eich helpu.
Nid ydych chi ar eich pen eich hun!

 

Iechyd Meddwl a Lles

MEIC
Ffoniwch am ddim:080880 23456*,
Neges Destyn 84001 www.meiccymru.org

Samaritans
jo@samaritans.org
Ffoniwch 116 123 am ddim
www.samaritans.org/wales/samaritans-cymru

Childline
Ffoniwch am ddim: 0800 1111*
www.childline.org.uk

Young Minds Cymru
02920 395 123 / 0300 123 3393
Neges destyn 85258 / info@mind.org.uk

Mind Cymru
02920 395 123 / 0300 123 3393
Neges destyn 86463 / info@mind.org.uk

C.A.L.L
Llinell gymorth 0800 132 737
Neges destyn 81066 / www.callhelpline.org.uk

PAPYRUS
0800 068 41 41
www.papyrus-uk.org

The Mix
0808 808 4994
www.themix.org.uk

Bullying UK
0300 323 0169/ 0845 22 55 787
www.nationalbullyinghelpline.co.uk

Students Against Depression
www.studentsagainstdepression.org

 *NI fydd y rhif yn ymddangos ar y bil ffôn!

 

Iechyd Rhywiol

BROOK
www.brook.org.uk

Cymru Chwareus
www.friskywales.org

Amethyst SARC
0808 156 3658
www.north-wales.police.uk/amethyst

RASASC
Canolfan Gefnogaeth Trais a Chamdriniaeth Rywiol Gogledd Cymru
01248 670 628
www.rasawales.org.uk

 

Cyffuriau ac Alcohol

Dan 24/7
Rhadffôn: 0808 808 2234
Neu neges destun DAN -81066 24awr y dydd , 7 diwrnod yr wythnos
www.dan247.org.uk

FRANK
0300 1236600 (llinell gymorth 24awr)
Neges destyn 82111
www.talktofrank.com

LHDT (LGBT)

Stonewall Cymru
0800 0502020
Llinellau ar agor 9:30 - 4:30 Dydd Llun i ddydd Gwener.
www.stonewallcymru.org.uk

LGBT Cymru
Llinell gymorth a gwasanaeth cwnsela
0800 980 4021
www.lgbtcymru.org.uk

Unique
kathy@uniquetg.org.uk
Rhis ffôn: Elen neu Jenny-Ann
01745 337144

The Proud Trust
www.theproudtrust.org

Mermaids
www.mermaidsuk.org.uk

MindOUT
www.mindout.org.uk

Just like us
www.justlikeus.org

Viva LGBT – LGBT Youth Cymru
www.vivalgbt.co.uk/contact

 

Digartrefedd

Shelter Cymru
Llinell gymorth tai
08000 495 495
www.sheltercymru.org.uk

 

BAME

BAWSO
Llinell gymorth 24awr: 08007318147
www.bawso.org.uk
Boloh - Barnardos
0800 151 2605
www.helpline.barnardos.org.uk

Bame Cymru
Dydd Llun - Ddydd Gwener - 10:30 - 14:30
0300 222 5720
07537 432416
www.bame.wales

Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru
01978 312556
www.eyst.org.uk

Cefnogaeth Eiriolaeth

Barnardos
Llinell Gymorth am Ddim: 0800 157 7015
www.barnardos.org.uk/see-hear-respond-wales

Gwasanaeth Eiriolaeth Plant
029 2039 6974
www.tgpcymru.org.uk

Voices From Care Cymru
02920 451431
www.vfcc.org.uk

Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol (NYAS)
0808 808 1001
www.nyas.net/nyas-cymru

Cefnogaeth Ychwanegol

ChildLine
0800 1111
www.childline.org.uk

NSPCC
www.nspcc.org.uk

Cymorth i Ferched
0808 80 10 800
www.welshwomensaid.org.uk

Trosedd Casineb
0300 3031 982
Hate.CrimeWales@victimsupport.org.uk