Eisteddfod T

Yn dilyn y siom o orfod gohirio Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020, bydd Eisteddfod T ar eich sgriniau a'ch radios rhwng Mai 25 a 29.

Amserlen Eisteddfod T

Pryd a ble i fwynhau arlwy Eisteddfod T.

gweld amserlen Eisteddfod T

Canlyniadau

Bydd canlyniadau ar gael yn syth wedi'r darlledu. Dewch o hyd iddynt yma.

Gweld canlyniadau

Am yr Eisteddfod

Cyfle i ddysgu mwy am Eisteddfod yr Urdd a sut i fynd ati i gystadlu!

Eisteddfodau ar y gweill

Archif canlyniadau

Dewch o hyd i holl ganlyniadau Eisteddfodau'r Urdd yn mynd yn ôl i 2008!

Gweld canlyniadau

Ein Partneriaid