Oes gennych ddiddordeb gwneud eich cymwysterau Sgiliau Hanfodol trwy gyfrwng y Gymraeg? 

Mae gan HWB Sgiliau Hanfodol yr Urdd yr arbenigedd i’ch cynorthwyo chi i lwyddo!

Lawr-lwythwch becyn wybodaeth gyflawn drwy glicio ar y botwm 'Gwybodaeth i Ddysgwyr' isod. 

Beth yw'r HWB?

Mae’r Hwb yn cynnig cymwysterau a hyfforddiant pwrpasol yn y meysydd Cyfathrebu, Rhifedd a Llythrennedd Digidol. Mae modd i unigolion weithio tuag at gymwysterau Sgiliau Hanfodol Mynediad 2 i Lefel 3, neu weithio i wella sgiliau wrth ymgymryd â rhaglen dysgu arall.  

I bwy mae'r HWB?

Mae’r Hwb yn agored i unigolion sydd eisiau cwblhau eu cymwysterau sgiliau hanfodol drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Mae’n addas ar gyfer: 

  • Siaradwyr Cymraeg sydd heb ymarfer eu Cymraeg am gyfnod 

  • Siaradwyr sydd ond wedi defnyddio eu Cymraeg yn yr ysgol 

  • Dysgwyr gyda lefel da o Gymraeg 

  • Siaradwyr rhugl 

Beth os ydw i ar raglen dysgu gyda darparwr arall? 

Mae’n bosib eich bod sydd ar raglen dysgu gyda darparwr arall ac angen cwblhau sgiliau hanfodol fel rhan o’ch fframwaith, os felly, gofynnwch i’ch tiwtor i gael gwneud y cymwysterau yn Gymraeg a’u cyfeirio atom ni!  

Lawr-lwythwch ddogfen wybodaeth YMA <https://www.urdd.cymru/download_file/view/11625/> i ddysgu mwy am beth allwn ni gynnig. 

 

Os nad ydych ar raglen ddysgu ond eisiau uwch-sgilio, cysylltwch â ni i drafod ymhellach: hwbsgiliau@urdd.org neu defnyddiwch y ffurflen diddordeb. 

Beth mae'r rhaglen ddysgu yn ei gynnwys?

Bydd y gweithdai rydych yn ei fynychu yn ddibynnol ar eich lefel cyfredol a’r lefel rydych yn ei anelu amdano. Bydd eich tiwtor yn sicrhau bod y rhaglen yn cael ei deilwra i’ch anghenion a’ch arddull dysgu.Dyma’r hyn gallwch ddisgwyl i fod yn rhan o’ch profiad:   

-  Asesiadau Cychwynnol 

-  Cynllun dysgu unigol 

-  Mynediad at weithdai rhithiol 

-  Sesiynau 1:1 

-  Mynediad at adnoddau, recordiadau o sesiynau ac e-portffolio 

-  Tasgau gwaith annibynnol sy’n cael eu hasesu ac adborth yn cael ei ddarparu 

-  Tasg dan reolaeth a phrawf cadarnhaol (gan gynnwys tasgau ymarfer) 

-  Tystysgrifau 

Ble mae'r HWB?

Mae’r rhan fwyaf o weithdai’r HWB yn digwydd yn rhithiol ac felly yn agored i unigolion o bob rhan o Gymru.  

Lawr-lwythwch becyn wybodaeth gyflawn drwy glicio ar y botwm 'Gwybodaeth i Ddysgwyr' isod. 

GWYBODAETH I DDYSGWYR