Cysylltu â ni

Rydym yn chwilio am unigolion, colegau a sefydliadau ledled Cymru i ddefnyddio ein HWB er mwyn astudio cymwysterau Sgiliau Hanfodol gyda ni. Cysylltwch â ni heddiw er mwyn trefnu sgwrs.

HWB Sgiliau Hanfodol

Lisa Fflur

Rheolwr Hwb Sgiliau Hanfodol
T 02922405336 / 07814804355 E lisawaters@urdd.org

Catrin Davis

Rheolwr Adran Prentisiaethau
T 02922405347 / 07966403394 E catrindavis@urdd.org

Elen Lewis

Swyddog Gweinyddol Prentisiaethau