Cysylltu â ni

Ydych chi’n unigolyn, yn goleg neu’n ddarparwr hyfforddiant a hoffai gael budd o gynigion yr HWB? Gall unrhyw sefydliad ledled Cymru ddefnyddio ein HWB er mwyn astudio cymwysterau Sgiliau Hanfodol gyda ni. Cysylltwch â ni heddiw er mwyn trefnu sgwrs.

HWB Sgiliau Hanfodol

Lisa Fflur

Rheolwr Hwb Sgiliau Hanfodol
T 02922405336 / 07814804355 E lisawaters@urdd.org

Sioned Roberts

Cydlynydd Hwb Sgiliau Hanfodol
T 07966 625617 E sionedeleri@urdd.org

Ani Davies

Tiwtor / Asesydd Sgiliau Hanfodol
T 07929 717017 E anidavies@urdd.org

Catrin Davis

Pennaeth Adran Prentisiaethau
T 02922405347 / 07966403394 E catrindavis@urdd.org