Sesiynau Blasu

Mae gennym gyfres o sesiynau blasu er mwyn rhoi syniad i ti o beth i ddisgwyl wrth gwblhau ein cyrsiau! Bydd y sesiynau blasu yn digwydd ar-lein ac yn para tua 30 munud yr un. Mae'r sesiynau yn rhad ac am ddim.

 

Pa sesiynau blasu sydd ar gael a phryd maent yn cael eu cynnal?

Chwaraeon

Erioed wedi arwain gweithgaredd chwaraeon / gweithgarwch corfforol? Neu eisiau yr hyder i wneud? Dyma sesiwn byr sy’n dangos sut i ddelio ag agwedd a chyfrifoldebau arweinydd. 

PRYD?

Sesiwn 1: Chwefror 16 am 4:30yh 

Sesiwn 2: Mawrth 16 am 4:30yh

 

Cyfathrebu

Erioed wedi cynnal digwyddiadNeu eisiau perswadio rhywun i wneud rhywbeth? Dyma sesiwn byr syn dangos ambell dechneg perswadio i ti ddefnyddio ar lafar o ddydd i ddydd ac yn y gweithle. 

PRYD? 

Sesiwn 1: Chwefror 21 am 4:30yh 

Sesiwn 2: Mawrth 14 am 4:30yh

 

Cyflogadwyedd

Erioed wedi ceisio am swydd? Neu eisiau gwybod sut i baratoi dy CV cyntaf? Dyma sesiwn byr sy’n dangos sut i’w strwythuro a’i addasu yn ôl gofynion y swydd 

PRYD?

Sesiwn 1: Chwefror 23 am 4:30yh

Sesiwn 2: Mawrth 23 am 4:30yh 

Llythrennedd Digidol

 

Erioed wedi creu cyflwyniad digidolNeu eisiau dysgu technegau creadigol? Dyma sesiwn byr syn dangos sut i ddefnyddio technegau creadigol i ddenu sylw eich cynulleidfa darged 

PRYD? 

Sesiwn 1: Chwefror 28 am 4:30yh 

Sesiwn 2: Mawrth 28 am 4:30yh

Datrys Problemau Rhif

Erioed wedi prynu rhywbeth ar gytundeb? Neu eisiau gwybod sut i ganfod y fargen orau? Dyma sesiwn byr sy’n dangos sut i gymharu contractau i wneud penderfyniad ar dewis gorau i ti. 

PRYD?

Sesiwn 1: Mawrth 2 am 4:30yh 

Sesiwn 2: Mawrth 21 am 4:30yh

Amserlen Sesiynau Blasu Chwefror Amserlen Sesiynau Blasu Mawrth

       

Diddordeb ymuno yn y sesiynau blasu? Neu oes gennyt gwestiwn? Clicia ar: CYSYLLTU/COFRESTRU

Cysylltu/Cofrestru NÔL