Rygbi 7s.jpgPolisiau'r Urdd

 

Mae Urdd Gobaith Cymru yn ymrwymo i amddiffyn plant rhag niwed.

 

 

I adrodd ar unrhyw faterion neu bryderon yn ymwneud â diogelu plant a phobl ifanc, cysylltwch gyda’r Swyddog Diogleu perthnasol o'r rhestr ochr, neu ebostiwch diogelu@urdd.org

 

 

Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Plant

Polisi

Diogelu

Plant a Phobl Ifanc

Diogelu

Codau Ymddygiad

Lincs

Hyfforddiant Staff/Gwirfoddolwyr

clic

Digwyddiadau

clic

Gwybodaeth ychwanegol

Lincs

Polisi Cwynion

Polisi cwynion

Datganiad Trawsrywiol Chwaraeon

DARLLENWCH MWY!