Rygbi 7s.jpgPolisiau'r Urdd

 

Mae gan yr Urdd nifer o bolisiau er mwyn cynorthwyo staff a gwirfoddolwyr drwy eu gwaith.

 

Polisi a Gweithdrefnau Amddiffyn Plant

Polisi

Polisi

Diogelu Plant a Phobl Ifanc

Polisiau

Cod Ymddygiad Urdd

Polisi Cwynion

Polisi cwynion

Polisi Gwirio Staff a Gwirfoddolwyr

Staff/Gwirfoddolwyr

Gwybodaeth ychwanegol

Lincs

Codes of Conduct

Lincs

Hyfforddiant Staff/Gwirfoddolwyr

clic