#ProsiectLles

 

Yn dilyn llwyddiant cyfres digidol Iechyd a Lles gydag arwyr chwaraeon ac wynebau cyfarwydd Cymru mae'r Adran wedi creu Pecyn #Prosiectlles i Ysgolion Uwchradd.


Ein bwriad yw darparu gwybodaeth ac addysgu pobl ifanc am sut mae Chwaraeon a chadw’n heini yn helpu gydag iechyd, lles a pherfformiad.

Am fwy o wybodaeth neu gofrestru diddordeb dilynwch y linc isod.