Gogledd Cymru

Darganfod manylion cyswllt staff rhanbarthau Gogledd Cymru sydd yn cynnwys Ynys Mon, Eryri, Meirionnydd a Maldwyn, Dinbych a Conwy, Fflint a Wrecsam


Aled Jones

Rheolwr Datblygu Chwaraeon - Gogledd Cymru
T 01248 672 105 E aled@urdd.org

Ynys Mȏn

Llyr Roberts

Swyddog Datblygu Chwaraeon Ynys Mon
T 07484522395 E owainllyr@urdd.org

Mared Hughes

Cydlynydd Gweithgareddau Chwaraeon Eryri a Ynys Mȏn
T 07557 322669 E maredhughes@urdd.org

Eryri

chwaraeoneryri@urdd.org

Swyddog Datblygu Chwaraeon Eryri
T 01248 672 100 E chwaraeoneryri@urdd.org

Mared Hughes

Cydlynydd Gweithgareddau Chwaraeon Eryri a Ynys Mȏn
T 07557 322669 E maredhughes@urdd.org

Gwion Williams

Uwch Swyddog Datblygu Chwaraeon - Gogledd Cymru
T 07484522394 E gwionjohn@urdd.org

Meirionnydd a Maldwyn

Swyddog Datblygu Chwaraeon Meirionnydd a Maldwyn

Dinbych a Conwy

chwaraeondinbych@urdd.org                                                                                       chwaraeonconwy@urdd.org

Llio Jones

Cydlynydd Gweithgareddau Chwaraeon Dinbych
T 07557322891 E lliojones@urdd.org

Fflint a Wrecsam

chwaraeonffaw@urdd.org

Marc Thomas

Swyddog Datblygu Chwaraeon FFAW
T 07866911656 E marcthomas@urdd.org