Cystadleuaeth: 

  • Blynyddoedd 7-8: dyddiad i’w gadarnhau
  • Blynyddoedd 9-10: dyddiad i’w gadarnhau
  • Cost: £96 y tîm (carfan o 12) 
  • Caniateir i ysgol gofrestru 1 tîm yn unig ym mhob oedran 
  • Lleoliad: Canolfan Brailsford, Bangor