Beth am gwrs antur dwyieithog anhygoel? Dyma gwrs cyffrous sy'n llawn gweithgareddau anturus a chyfle i ymgolli yng Nglan-llyn a'r iaith Gymraeg. Dechreuwch eich diwrnod gyda chwrs rhaffau uchel neu herio eich cydbwysedd â phadlfyrddio. Wrth i chi gerdded drwy gefn gwlad hudolus Cymru, cewch gyfle i roi cynnig ar ceufadu a cherdded afon.

Trwy gydol eich antur, cewch gyfle i ddysgu dywediadau Cymraeg a chysylltu â'r diwylliant lleol, gan wneud eich profiad hyd yn oed yn fwy cofiadwy. Felly, paratowch i gofleidio antur a chreu atgofion bythgofiadwy ar y cwrs antur ddwyieithog hwn!

Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll haf sy'n addas ar gyfer plant blynyddoedd 7 a 8. Mi fydd y cwrs yn addas i ddysgwyr.

Pryd mae'r gwersyll haf yn dechrau?

29 Gorffennaf – 2 Awst 2024

Pa mor hir mae'n para?

5 diwrnod, 4 noson

Pris

£275 ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi ar-lein yma.

Llety

Ystafell wely “en-suite” sydd yn cysgu hyd at ddau, pedwar, chwech neu wyth.

Cyfleusterau

Mae cyfleusterau te a choffi ar gael drwy gydol y dydd, gyda lolfa bwrpasol ar gyfer bob bloc llety er mwyn ymlacio gyda’r nos. Mae cysylltiad i’r wi-fi ar gael ar draws y safle. 

Bwyd

Bydd brecwast, cinio, te a swper ar gael gan gynnig dewisiadau iachus a phrydau bwyd maethlon. Defnyddir cyflenwyr a chynnyrch lleol lle mae hynny’n bosib. Gallwn ddarparu ar gyfer anghenion dietegol, alergeddau, cefndir diwylliannol a chredoau crefyddol.