Addas ar gyfer blynyddoedd 

4,5 a 6

Dyddiad dechrau

12 Awst 2019

Hyd

4 noson

Pris

£169 i aelodau'r Urdd | £176 fel arall

Gwyliwch am flas o beth i ddisgwyl ar wersyll haf!

 

 

Enghraifft o ddiwrnod

AmserlenGweithgaredd
Brecwast Brecwast i bawb - bacwn, ffa pob, tôst, jam a mwy - eich dewis chi
Bore Bore o wibio o gwmpas y bae ar daith ar y cwch cyflym cyn cael awren fach i nofio cyn cinio
Cinio Cyfle i adennill egni ar gyfer gweithgareddau'r prynhawn!
Prynhawn Dal cwch i ganol y dre a thaith o gwmpas Stadiwm Principality
Swper Swper allan ym Mae Caerdydd
Ar ôl swper Sinema neu bowlio deg

*Enghraifft yw'r amserlen hon. Caiff y rhaglen derfynol ei chynllunio yn nes at yr amser.

Llety

Mae amrywiaeth o ystafelloedd gwely ar gael. Mae gennym 3 ystafell sy’n cysgu dau, 1 yn cysgu tri, 3 ystafell i grwpiau o bedwar a 22 ystafell ar gyfer grwpiau o chwech. Mae ystafell ymolchi ymhob ystafell, a dyma unig ganolfan yr Urdd sydd â system clo ar gerdyn electronig ar gyfer pob ystafell!

Cyfleusterau

Mae digon o le i ymlacio yn y lolfa sydd â bwrdd pwl a pheiriannau bwyd a diod.

Bwyd

Rydym yn gweini brecwast, cinio a swper yn ein neuadd fwyta. Gallwn ddarparu bwyd ar gyfer anghenion arbennig, alergeddau, cefndir diwylliannol a chredoau crefyddol.

Galeri

Os oes gennych unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu am sgwrs. Ffoniwch ni ar 02920 635 678 neu anfonwch neges at caerdydd@urdd.org