Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll haf sy'n addas ar gyfer  blynyddoedd ysgol 4-6.

Pryd mae'r gwersyll haf yn dechrau?

15 Awst 2022

Pa mor hir mae'n para?

4 noson

Pris

£195 ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi ar-lein yma.

Manylion y cwrs

Dyma gwrs newydd sbon i oedran cynradd. Cyfle i actio, canu, ac i fod yn greadigol. Cyfle i ddatblygu eich sgiliau newydd trwy cael hwyl yn y Gwersyll yn y bae! Bydd cyfle hefyd i gymryd rhan yn rhai o atyniadau y Brifddinas.

Llety

Mae amrywiaeth o ystafelloedd gwely ar gael. Mae gennym 3 ystafell sy’n cysgu dau, 1 yn cysgu tri, 3 ystafell i grwpiau o bedwar a 22 ystafell ar gyfer grwpiau o chwech. Mae ystafell ymolchi ymhob ystafell, a dyma unig ganolfan yr Urdd sydd â system clo ar gerdyn electronig ar gyfer pob ystafell!

Cyfleusterau

Mae digon o le i ymlacio yn y lolfa sydd â bwrdd pwl a pheiriannau bwyd a diod.

Bwyd

Rydym yn gweini brecwast, cinio a swper yn ein neuadd fwyta. Gallwn ddarparu bwyd ar gyfer anghenion arbennig, alergeddau, cefndir diwylliannol a chredoau crefyddol.

Galeri

Bydd Gwersyll Caerdydd yn darparu rhaglen o gyrsiau dyddiol amrywiol i bob oedran dros yr haf. Cadwch olwg ar wefan y Gwersyll am fwy o fanylion.