Gwyliau unigryw yn y brifddinas i berfformwyr ifanc

Wedi'i leoli ym Mae Caerdydd, mae Gwersyll yr Urdd Caerdydd yn le arbennig i ddod i weld y ddinas fel grŵp o ffrindiau, neu i gwrdd â phobl newydd.

Mae ein Cwrs Perfformio yn gwrs unigryw sydd wedi'i deilwra'n arbennig i blant sy'n diddori mewn bod yn greadigol a pherfformio. 

Bydd cyfle i dderbyn gweithdai canu ac actio, mwynhau gweithgareddau yn y gwersyll, a chael blas ar rhai o atyniadau'r Brifddinas. Mae’r pris yn cynnwys gweithdai, gweithgareddau, tri pryd bwyd y dydd, ac ystafelloedd en suite. 

Ar gyfer pwy?

Mae hwn yn wersyll haf sy'n addas ar gyfer blynyddoedd ysgol 4-6 / plant 8 - 11 oed.

Pryd mae'r gwersyll haf yn dechrau?

Dydd Llun 12 Awst nes Dydd Gwener 16 Awst 2024

Pa mor hir mae'n para?

5 diwrnod, 4 noson

Pris

£210 ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi ar-lein yma.

Llety

Mae amrywiaeth o ystafelloedd gwely ar gael. Mae gennym 3 ystafell sy’n cysgu dau, 1 yn cysgu tri, 3 ystafell i grwpiau o bedwar a 22 ystafell ar gyfer grwpiau o chwech. Mae ystafell ymolchi ymhob ystafell, a dyma unig ganolfan yr Urdd sydd â system clo ar gerdyn electronig ar gyfer pob ystafell!

Cyfleusterau

Mae digon o le i ymlacio yn y lolfa sydd â bwrdd pwl a pheiriannau bwyd a diod.

Bwyd

Rydym yn gweini brecwast, cinio a swper yn ein neuadd fwyta. Gallwn ddarparu bwyd ar gyfer anghenion arbennig, alergeddau, cefndir diwylliannol a chredoau crefyddol.