Ar benwythnos y 11eg a'r 12eg o Fai 2019, wnaethom groesawu enillwyr cystadlaethau Cynradd Rhanbarthol yr Urdd i Aberystwyth ar gyfer ein Gŵyl Chwaraeon Cynradd 2019.

Roedd yr Ŵyl yn benwythnos o ddathlu a chystadlu ymysg talent ysgolion ac adrannau Cynradd Cymru.

Pêl-rwyd i ysgolion

Rygbi Ysgolion

Dydd Sadwrn 11 Mai 2019

Cystadleuaeth

Blwyddyn

Lleoliad

Pêl-droed 5 bob ochr (ysgolion bach)

5-6

Canolfan Hamdden Plascrug

Pêl-rwyd i Adrannau

5-6

Ysgol Penglais

Pêl-droed 7 bob ochr Merched

5-6

Caeau Blaendolau

Pêl-droed 7 bob ochr Cymysg

5-6

Caeau Blaendolau

Pêl-droed 5 bob ochr Cymysg

3-4

Caeau Blaendolau

Trawsgwlad

3-6

Caeau Blaendolau

Dydd Sul 12 Mai 2019

Pêl-rwyd i Ysgolion

5-6

Ysgol Penglais

Rygbi i Ysgolion

5-6

Caeau Blaendolau

Rygbi Tag i ferched

5-6

Caeau Blaendolau

Dydd Sadwrn 18 Mai 2019

Pêl-droed 5 bob ochr i Adrannau

5-6

Canolfan Hamdden Plascrug