Amserlen:

Dydd Sadwrn 16 Mai

Cystadleuaeth

Blwyddyn

Lleoliad

Pêl-droed 5 bob ochr (ysgolion bach)

5-6

Canolfan Hamdden Plascrug

Pêl-droed 7 bob ochr merched

5-6

Caeau Blaendolau

Pêl-droed 7 bob ochr cymysg

5-6

Caeau Blaendolau

Trawsgwlad

3-6

Caeau Blaendolau

Dydd Sul 17 Mai

Pel-rwyd

5-6

Ysgol Penglais

Rygbi

5-6

Caeau Blaendolau

Rygbi tag i ferched

5-6

Caeau Blaendolau

Uchafbwyntiau Pêl-rwyd 2019

Uchafbwyntiau Rygbi 2019