Gŵyl Gynradd

Ar benwythnos y 11eg a'r 12eg o Fai 2019, byddwn yn croesawu enillwyr cystadlaethau Cynradd Rhanbarthol yr Urdd i Aberystwyth ar gyfer ein Gŵyl Chwaraeon Cynradd.

Mae'r Ŵyl yn benwythnos o ddathlu a chystadlu ymysg talent ysgolion ac adrannau Cynradd Cymru.

Eleni, mae’r Urdd a’r FAW wedi cyflwyno cystadleuaeth newydd i’r ŵyl; Pêl-droed 5 bob ochr i flynyddoedd 3-4 (carfan o 7 bachgen, merch neu grŵp cymysg i bob tîm).  Yr ysgolion sydd yn gymwys i gystadlu yn y gystadleuaeth yma yw’r ysgolion a ddaeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth pêl-droed 7 bob ochr Cymysg a phêl-droed 7 bob ochr Merched (blynyddoedd 5-6) . Yn ogystal, bydd angen i bawb fod yn aelodau o’r Urdd i gystadlu.  Ni fydd y gystadleuaeth yn gystadleuol, ond yn hytrach, yn gyfle i'r plant gymryd rhan, cymdeithasu a chael hwyl mewn chwaraeon.

Cysylltwch â'ch Swyddog Datblygu lleol am fanylion cofrestru a gwybodaeth am gystadlaethau rhanbarthol!

Dydd Sadwrn 11 Mai 2019

Cystadleuaeth

Blwyddyn

Lleoliad

Pêl-droed 5 bob ochr (ysgolion bach)

5-6

Canolfan Hamdden Plascrug

Pêl-rwyd i Adrannau

5-6

Ysgol Penglais

Pêl-droed 7 bob ochr Merched

5-6

Caeau Blaendolau

Pêl-droed 7 bob ochr Cymysg

5-6

Caeau Blaendolau

Pêl-droed 5 bob ochr Cymysg

3-4

Caeau Blaendolau

Trawsgwlad

3-6

Caeau Blaendolau

Dydd Sul 12 Mai 2019

Pêl-rwyd i Ysgolion

5-6

Ysgol Penglais

Rygbi i Ysgolion

5-6

Caeau Blaendolau

Rygbi Tag i ferched

5-6

Caeau Blaendolau

Dydd Sadwrn 18 Mai 2019

Pêl-droed 5 bob ochr i Adrannau

5-6

Canolfan Hamdden Plascrug