- Beth yw #FelMerch -

Mae #FelMerch yn brosiect newydd gan Adran Chwaraeon yr Urdd, wedi'i chefnogi gan Chwaraeon Cymru, sydd wedi’i sefydlu yn arbennig er mwyn ysbrydoli, cefnogi ac ymbweru merched ifanc i gadw’n actif a chwalu’r rhwystrau sy’n atal merched rhag cymryd rhan mewn chwaraeon.

Beth mae'r ymchwil yn dweud...

Yn ôl ymchwil gan Always nid yw mwy na hanner (55%) o ferched yn eu harddegau yn cadw’n heini, gyda thri chwarter ohonynt (75%) yn teimlo bod angen mwy o gefnogaeth i’w cadw mewn chwaraeon.

Mae ymchwil ddiweddar gan Chwaraeon Cymru hefyd yn dangos fod y pandemig wedi arwain at fwy o fenywod yn adrodd eu bod yn gwneud llai o chwaraeon, yn ogystal â theimlo’n euog am beidio â chadw’n heini, ac yn poeni am adael y tŷ.


Sut mae #FelMerch am chwalu'r rhwystrau...

1. Sefydlu gweithgareddau wythnosol cynhwysol

2. Sefydlu fforymau rhanbarthol a chenedlaethol

3. Penodi Llysgenhadon er mwyn ysbrydoli eraill, gan gynnwys Llysgenhadon cenedlaethol fel maswr tîm merched Cymru a Bryste, Elinor Snowsill

4. Darparu rhaglenni arweinyddiaeth.

5. Sefydlu hybiau cymunedol yn ystod gwyliau.

6. Cynhadledd genedlaethol er mwyn rhannu llwyddiant a syniadau.