Gemau Cymru

Gemau Cymru yw’r prif ddigwyddiad dwyieithog ar gyfer pobl  ifanc yng nghalendr chwaraeon Cymru, sy’n hybu llwybrau chwaraeon Cymru.  

Y weledigaeth ar gyfer Gemau Cymru yw ysbrydoli pobl ifanc Cymru i barhau â’u dysgu a’u datblygiad fel athletwyr a  dinasyddion. Mae Gemau Cymru yn rhoi profiad cadarnhaol i bobl ifanc dalentog o ddigwyddiad aml-chwaraeon cynhwysol trwy gystadleuaeth chwaraeon berthnasol a phentref athletwyr. 


DYDDIADAU GEMAU CYMRU 2019

29-30 MEHEFIN: BALA

06-08 GORFFENNAF: CAERDYDD