#ProsiectLles

 

Oes gan eich Ysgol /Coleg diddordeb i dderbyn Gweithdy #prosiectlles gan staff yr Urdd ?


Yn dilyn llwyddiant cyfres ddigidol mae'r Adran Chwaraeon wedi creu Pecyn #Prosiectlles i Ysgolion Uwchradd a Cholegau.

Bwriad #Prosiect Lles yw darparu gwybodaeth ac addysgu pobl ifanc am sut mae Chwaraeon a chadw'n heini yn helpu gydag iechyd a lles yr unigolyn

Trwy weithio gydag arbenigwyr yn ei maes mae rhywbeth i bawb yn becyn #prosiectlles

 

Cynnwys y Pecyn:

 

Iechyd a Lles 

Hiliaeth

Bwyta'n Iach

Anabledd 

Ffitrwydd

Gwirfoddoli


Am fwy o wybodaeth neu gofrestru diddordeb dilynwch y linc i'r ochr.

** cynllun i pobl ifanc 14 +

** Gall teilwra #prosieclles i'r Ysgol ( mae bob maes uchod yn sesiwn 45 munud)

 

 

 

 

Iechyd a Lles

 

Hiliaeth

 

Bwyta'n Iach

 

Anabledd

 

Ffitrwydd

 

Gwirfoddoli