Diwrnod Gymanwlad 2021 gyda'r Urdd a Thîm Cymru

Beth yw Diwrnod y Gymanwlad?

Mae Diwrnod y Gymanwlad yn ddathliad blynyddol a welir gan bobl ledled y Gymanwlad yn Affrica, Asia, y Caribî ac America, y Môr Tawel ac Ewrop. I ddathlu'r diwrnod rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gyda thîm Cymru i ddarparu 4 sesiwn gydag athletwyr Gemau'r Gymanwlad.

*Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, felly cofrestrwch nawr er mwyn osgoi siom

Bocsio gyda Zack Davies

Blwyddyn 3 - 6

10:00 - 10:45

Gymnasteg gyda Emily Thomas

Blwyddyn 3 - 6

15:00 - 15:45

Pêl-rwyd gyda Nia Jones

Derbyn - Blwyddyn 2

16:00 - 16:45

Pêl-rwyd gyda Nia Jones

Blwyddyn 3 - 6

17:00 - 17:45