Beth yw #HydrefHeini?

Mae #HydrefHeini yn cyfres o weithgareddau chwaraeon digidol byw drwy gydol hanner Tymor Hydref. Gyda rhywbeth at ddant bawb o bob oedran cynradd, dewch i ymuno'r hwyl

Pwy fydd arweinyddion y sesiynau?

Bydd staff cyfeillgar Adran Chwaraeon yr Urdd yn croesawi plant i'r sesiynau ar Zoom am weithgareddau hwyl gyda ffrindiau hen a newydd. Darperir awyrgylch hwyl a chyfeillgar, wedi'i arwain gan staff profiadol yn y maes chwaraeon.

*Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, felly cofrestrwch nawr er mwyn osgoi siom

Dydd Mawrth 27 Hydref

Amser Stori trwy Chwarae

Dydd Mawrth 27 Hydref

10:00 - 10:45

Thema: Megan a'r Ddraig Fach

Oedran: 3 - 6

 

Cofrestru ar gau

Sgiliau Pel-droed

Dydd Mawrth 27 Hydref

14:00 - 15:00

Oedran: 7 - 11

Cofrestru ar gau

Dydd Mercher 28 Hydref

Amser Stori trwy Chwarae

Dydd Mercher 28 Hydref

10:00 - 10:45

Thema: Parti ar y Traeth

Oedran: 3 - 6

Cofrestru ar gau

Sgiliau Gymnasteg

Dydd Mercher 28 Hydref

14:00 - 15:00

Oedran: 7 - 11

Cofrestru ar gau

Dydd Iau 29 Hydref

Amser Stori trwy Chwarae

Dydd Iau 29 Hydref

10:00 - 10:45

Thema: Planed Chwarae

Oedran: 3 - 6

Cofrestru ar gau

Sgiliau Pêl-rwyd

Dydd Iau 29 Hydref

14:00 - 15:00

Oedran: 7 - 11

Cofrestru ar gau

Dydd Gwener 30 Hydref

Amser Stori trwy Chwarae

Dydd Gwener 30 Hydref

10:00 - 10:45

Thema: Mor Ladron

Oedran: 3 - 6

Cofrestru ar gau

Sgiliau Pêl-fasged

Dydd Gwener 30 Hydref

14:00 - 15:00

Oedran: 7 - 11

Cofrestru ar gau