Ymgyrchoedd

Ymgyrch i gael cannoedd o blant i gytuno i fod yn fwy iach yn 2019

Gan ddechrau eu taith llythrennedd corfforol wrth gael mynediad at glybiau cymunedol Ionawr Iachus mis yma. 

 

Ar ôl gwylio a gwneud y symudiadau fydd y plant yn teimlo’n fwy parod i weithio, ac yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd bod yn iach ar y sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y dyfodol.

 

Beth am wneud fel teulu?!