BTEC

Mae’r Gwasanaeth Awyr Agored wedi datblygu nifer o unedau sy’n rhan o gynllun Chwaraeon, Sgiliau Gwaith a Gwasanaethau Cyhoeddus BTEC. Mae nifer o’r unedau ynghlwm a’r achrediadau BTEC yn cynnwys elfen sydd yn gysylltiedig â’r awyr agored. Mae modd i unigolion gyflawni elfennau ymarferol a/neu ddamcaniaethol yr unedau o dan arweiniad a gofal swyddogion y Gwasanaeth Awyr Agored. Rhestr modiwlau ar gael ar dudalen Gwasanaeth Awyr Agored

Nol