TGAU & Lefel A

Gall Gwersyll yr Urdd Glan-llyn ddarparu nifer o gyrsiau TGAU a Lefel A, sydd wedi ei deilwra’n arbennig i ateb gofynion ysgol/coleg unigol. Gallwn hefyd addasu cwrs ar gyfer cwricwlwm unrhyw fwrdd arholi. Gwaith maes Daearyddiaeth, ail iaith a iaith gyntaf Cymraeg a chwaraeon ac awyr agored yw ychydig o esiampl o’r ddarpariaeth y gallwn gynnig. Yn flynyddol rydym yn cynnal cwrs adolygu Lefel A Cymraeg (iaith gyntaf ac ail iaith) mewn cydweithrediad gyda Phrifysgol Bangor, sydd yn cynnwys darlithoedd, ymweliadau a gweithdai gan gyfranwyr mwyaf blaenllaw'r iaith Gymraeg.

Cwrs Safon U/UG

Cwrs Iaith Gyntaf 22-24 Tachwedd 2023

Cwrs Ail-Iaith 29 Tachwedd - Rhagfyr 1af 2023

£150 (pris i gynnwys llety /bwyd/sgyrsiau / gweithgareddau)

Trefnir bysus o wahanol rannau o Gymru (de £30 / canolbarth - gogledd £25)

Dyddiad cau i archebu lle - Hydref 15fed

Nol