Atyniadau a Gweithgareddau

Mae tîm y Gwersyll yn gweithio’n agos gydag amryw o gwmnϊau ac atyniadau’r brifddinas i gynnig amserlen o weithgareddau llawn cyffro i’n hymwelwyr. Dyma flas o'r hyn sydd ar gael.

Techniquest

Techniquest

Canolfan wyddoniaeth ym Mae Caerdydd yw Techniquest. Fe'i agorwyd ym 1986, ac ers hynny agorwyd canolfannau Techniquest yn Llanberis, Prifysgol Glyndŵr a Pharc Oakwood. Mae Techniquest yn elusen addysgiadol sy'n delio gyda gwyddoniaeth, yn enwedig Ffiseg, Mathemateg a Seryddiaeth.

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Oedolion Uwchradd
Stadiwm Dinas Caerdydd

Stadiwm Dinas Caerdydd

Cartref Clwb Pel-droed Dinas Caerdydd

Addas i:

Stadiwm Principality

Stadiwm Principality

Y Stadiwm Principality yw un o brif atyniadau Caerdydd ar Deyrnas Unedig i weld gemau a chyngherddau byd enwog. Cewch gyfle i gael taith o amgylch y Stadiwm. Cofiwch i gysylltu gyda staff yr Urdd os am archebu lle ar daith.

Addas i:

Castell Caerdydd

Castell Caerdydd

Castell Caerdydd yw un o brif atyniadau treftadaeth Cymru ac mae ganddo arwyddocâd rhyngwladol. Wedi ei leoli yng nghalon y ddinas, o fewn gerddi prydferth, mae waliau’r Castell a’r tyrrau tylwyth teg yn cuddio 2,000 o flynyddoedd o hanes.

Addas i:

Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

Canolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

Lle delfrydol i rafftio dŵr, canwio neu/a syrffio dan do.

Addas i:

Grwpiau a theuluoedd Oedolion Uwchradd
Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cewch ddarganfod celf, daeareg ac hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd - ac mae mynediad am ddim!

Addas i:

Taith Cwch Caerdydd

Taith Cwch Caerdydd

Beth am daith cwch hyfryd o gwmpas y bae, neu draw i Benarth? Gellir hefyd cael taith o’r Bae i’r stadiwm. Ffordd delfrydol i deithio i mewn i ganol dinas Caerdydd.

Addas i:

Canolfan Siopa Dewi Sant

Canolfan Siopa Dewi Sant

Un o’r canolfanau siopa mwyaf ym Mhrydain gyda pob siop o dan haul i gyd o dan do.

Addas i:

Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan

Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru. Saif ynghanol gerddi godidog Castell Sain Ffagan, y plasty hardd o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Addas i:

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru

Datblygwyd Llwybr Arfordir Cymru gan Lywodraeth Cymru mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru (sy'n ymgorffori Cyngor Cefn Gwlad Cymru gynt), 16 o awdurdodau lleol a dau Barc Cenedlaethol. Ewch am dro ar hyd y llwybr ger Bae Caerdydd.

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Oedolion Uwchradd
Castell Coch

Castell Coch

Er mai ar sylfeni hynafol y saif Castell Coch mae'n gymharol fodern, yn gynnyrch dychymyg byw oes Fictoria a chyfoeth dirifedi. Beth am ymweld â chartref hardd, chwedlonol trydydd ardalydd Bute.

Addas i:

Canolfan y Ddraig Goch

Canolfan y Ddraig Goch

Lle gwych sydd reit gyferbyn i Wersyll yr Urdd, Caerdydd - yno cewch fowlio deg, gwylio ffilm neu gael llond bol o fwyd!

Addas i:

Cei'r Fôrforwyn

Cei'r Fôrforwyn

Dewis eang ac amrywiol o fwytau, caffis, bariau a siopiau – rhywbeth at ddant bawb wedi I leoli ar ein carreg ddrws.

Addas i:

Canolfan Mileniwm Cymru

Canolfan Mileniwm Cymru

Yng Nghanolfan Mileniwm Cymru mae theatrau, amryw o fwytai a chaffis, siopau, adloniant am ddim ar Lwyfan y Lanfa, cyfle i fynd i wylio sioe neu mynd ar daith tu ôl i’r llen – lleoliad celfyddydol mwyaf cyffrous Ewrop.

Addas i:

Pwll Mawr

Pwll Mawr

Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain. Gyda chyfleusterau i addysgu a diddanu pobl o bob oedran, mae'r Pwll Mawr yn cynnig diwrnod cyffrous ac addysgiadol.

Addas i:

Y Senedd

Y Senedd

Gallwch fynd ar daith addysgiadol o amgylch y Senedd - cartref Llywodraeth Cymru.

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Oedolion Uwchradd
Hollywood Bowl

Hollywood Bowl

Beth am gêm o fowlio 10?

Addas i:

Sglefrio Iâ

Sglefrio Iâ

Beth am fynd i sglefrio iâ yng nghartref y ‘Cardiff Devils’?

Addas i:

Pwll Rhyngwladol Caerdydd

Pwll Rhyngwladol Caerdydd

Wedi'i leoli yng nghanol Bae Caerdydd, mae Pwll Rhyngwladol Caerdydd yn gyfleuster modern sy'n cynnig pwll nofio Olympaidd 50m, pwll hamdden â sleidiau hwyl!

Addas i:

Sinema Odeon

Sinema Odeon

Sinema ym Mae Caerdydd sydd tafliad carreg o’r Gwersyll.

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Oedolion Uwchradd
Bws Awyr Agored

Bws Awyr Agored

Beth am daith bws awyr agored o gwmpas y brifddinas – pa fford well o weld a chlywed holl hanes Caerdydd.

Addas i:

Cwch Cyflym

Cwch Cyflym

Beth am daith cwch cyffrous, llawn hwyl – gwibio o gwmpas y dŵr ym Mae Caerdydd.

Addas i:

BBC Cymru Wales - Sgwâr Canolog

BBC Cymru Wales - Sgwâr Canolog

Camwch i ddyfodol darlledu yn stiwdios diweddaraf a mwyaf blaenllaw’r BBC yng nghanol Caerdydd. Dewch ar daith arbennig y tu ôl i’r llenni gyda’n tywyswyr cyfeillgar i gael cipolwg ar ein stiwdios teledu a radio arloesol gan ddysgu am rai o’r cyfrinachau wrth gynhyrchu rhaglenni’r BBC.

Addas i:

Cynradd Grwpiau a theuluoedd Oedolion Uwchradd