Blynyddoedd 3 a 4

Pwrpas y cwrs yma yw rhoi cyfle i blant ifanc blynyddoedd 3 a 4.

Pwrpas y cwrs yma yw rhoi cyfle i blant ifanc blynyddoedd 3 a 4 i dderbyn y profiad a’r budd a ddaw yn sgil ymweliad preswyl yn ystod eu blynyddoedd cynnar. Mae’r profiad yma’n cynnig cyfle i unigolion ddatblygu eu hannibyniaeth, gwneud ffrindiau newydd a datblygu sgiliau allweddol, i gyd wrth gyflawni gweithgareddau o amgylch y Brifddians mewn awyrgylch Gymraeg

Nol