Diwrnodau Hwyl!

Mae Gwersyll Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau undydd dros gwyliau ysgol!

Ar gyfer pwy?

Maent yn addas ar gyfer oedran 8-11 oed.

Pryd mae'r diwrnodau hwyl a pha weithgareddau*?

Diwrnod 1 30/05/24

Gemau, ymweliad a'r BBC, bowlio 10

Diwrnod 2 31/05/24

Gemau, stadiwm criced Swelec ac ymweliad i Chastell Caerdydd.

Pa mor hir mae'n para?

9:00am - 5:00pm

 

Pris

£35 y diwrnod ar gyfer aelodau'r Urdd. Os nad ydych yn aelod eto, gallwch ymaelodi ar-lein yma.

Bwyd?

Bydd eisiau i'ch plentyn ddod a phecyn bwyd eu hunain ar gyfer y diwrnod. 

Iaith?

 Bydd y diwrnodau yn cael ei cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg. 

* Gall gweithgareddau newid yn dibynu ar argaledd. Byddwn yn ceisio ein gorau i beidio gwneud unrhyw newidiadau, ond os bydd hyn yn digwydd byddwn yn eich hysbysu yn syth. 

Nol