Ffurflen gais - Word Ffurflen gais - PDF

 

Beth yw'r cyfle?

Rydym yn chwilio am bobl ifanc brwdfrydig rhwng 16 a 25 oed sydd eisiau profiad yn gweithio yn y maes awyr agored neu gofal plant i ddod i weithio gyda ni am gyfnod dros yr haf!

Ble?

Mae cyfleoedd ar gael yng Ngwersyll Llangrannog, Gwersyll Glan-llyn a Gwersyll Caerdydd - dewiswch y lleoliad gorau i chi.

Pryd?

Mae dyddiadau amrywiol ar gael yn ystod y gwyliau haf, yn amrywio o gyfnodau o 2 noson i 4 noson - dewsiwch y dyddiadau gorau i chi.

Sut alla i ymgeisio?

Lawrlwytha'r ffurflen gais a'i dychwelyd cyn Ebrill y 10fed i llangrannog@urdd.org neu ei phostio i'r cyfeiriad isod:

Gwersyll yr Urdd Llangrannog
Ceredigion
SA44 6AE

Bydd cwrs hyfforddi yn cael ei gynnal yng Ngwersyll Llangrannog rhwng Ebrill 15-16.

Os oes unrhyw gwestiynau mae croeso i chi gysylltu â Llangrannog i siarad gyda rhywun ar 01239 652 140 neu llangrannog@urdd.org