Gweithgareddau

Trwy cymorth ein Cydlynnydd Cyrsiau gallwch trefnu rhaglen sydd yn gweddu eich hangenion dysgu. Gallwn trefnu amserlen llawn ar eich cyfer o'ch pryd cyntaf i'r epilog cyn gwely. Mae rhestr eang o weithgareddau i ddewis ohonynt. Rhowch gip olwg ar esiampl o rhaglen ar gyfer cwrs gweithgareddau wythnos. Datganiad Cwricilwm Yn ystod ein cyrsiau gweithgareddau rydym yn anelu i ddarparu ac ymestyn amrywiaeth o sgiliau na ellir eu cyflwyno mewn amgylchedd ysgol. Trwy gyfrwng y sgiliau hyn anelir i hybu lles, ymagweddau cadarnhaol a hunan hyder unigolion gan eu cynorthwyo i ddod yn ddinasyddion cyfrifol, yn unigolion hyderus ac yn ddysgwyr effeithiol.

Nol