Ceffylau

Mae dros 16 o geffylau yn barod amdanoch yn ein Canolfan Ferlota. Cewch gyfle i ddysgu y sgiliau sylfaenol, ynghyd a chyfle i ddod i adnabod y ceffylau trwy eu brwshio a'u mwytho. Mae nhw’n joio maldod!