Taith Gerdded

Mae nifer o grwpiau yn cymryd mantais o’r ardal leol ac yn mynd am dro i lawr i Langrannog. Mae tair prif ffordd o gyrraedd Llangrannog o’r Gwersyll.