Glaw neu hindda mae'r Ganolfan Ddringo dan do yn le arbennig i herio'ch nerfau!

Cewch fwynhau parti penblwydd neu ddod a grŵp i’r ganolfan. Rydym yn rhedeg sesiynau awr neu ddwy awr, gyda’r pris yn amrywio o £7 i £15 yn ddibynnol ar hyd y sesiwn a maint y grŵp – manylion isod.

Canolfan Ddringo (Rhaffau Uchel a Wal Ddringo)

1 awr

Grwp o 1-4 o blant / Oedolion

£10.00 y pen

Grwp o 5-9 o blant / Oedolion

£8.50 y pen

Grwp o 10+ o blant / Oedolion

£7.00 y pen

2 awr

Grwp o 1-4 o blant / Oedolion

£15.00 y pen

Grwp o 5-9 o blant / Oedolion

£12.50 y pen

Grwp o 10+  o blant / Oedolion

£10.00 y pen

Cysylltwch â ni i gael manylion argaeledd y Ganolfan Ddringo. 

Clwb Dringo 

Dewch I ddysgu Sgiliau sylfaenol dringo, cydbwysedd, datblygu cydgysylltu a stamina

  • Addas I flynyddoedd 4-8
  • Nos Fercher
  • 5.30 – 6.30
  • £36 am 6 sesiwn
  • Rhaid cofrestru – 01239 652 140
  • Cyfnod clwb dringo nesaf – bydd y clwb dringo yn ail-ddechrau Hydref 2020.