Llogi’r Ganolfan:

Mae’r Ganolfan Ferlota ar gael i’w llogi ac mae’n cynnwys ysgol tywod silica 23m x 43m a man gwylio a pharcio am £15 yr awr.

Oriau Agor:  Nos Lun i Gwener – 5.00 – 9.0yh        Sul – 2.00 – 5.00yh

Pris: £15.00 yr awr

Merlota

Sesiwn Blasu - Yn ystod gwyliau’r ysgol cynigwn sesiwn blasu 1 awr i ddechreuwyr neu deuluoedd am £15 y person.