Yn dilyn cyhoeddiad y bydd Llywodraeth Cymru yn gobeithio ail agor Gweithgareddau tu allan i blant, rydym yn falch o ailagor tu allan i blant yn ystod Gwyliau Pasg. 

 • Byddwn yn gweithredu mewn swigod neu grwpiau bach 
 • Bydd clud fwyd twym amser cinio - dewis llysieuol ar gael
 • Pris: £37.50 yn cynnwys cinio
 • Amser: 9.30-4.30
 • Addas ar gyfer blynyddoedd 4-10
 • Gweithgareddau tu allan y Gwersyll - bydd y diwrnod yn cynnwys Ceirt Modur, Twr Dringo, Gwifren Wib, Wal Ddringo, Beiciau Modur, Gwibgartio a Sgio
 • Pe bai rhagolygon tywydd gwael iawn byddai modd i chi newid diwrnod neu ad-daliad
 • Pe bai cyfyngiadau Covid-19 yn newid byddai modd i chi dderbyn ad-daliad llawn

 

Mae'r dyddiadau isod ar gael ar gyfer Diwrnodau Hwyl yn ystod Gwyliau Pasg:

 • Dydd Llun - 29ain o Fawrth,
 • Dydd Mercher - 31ain o Fawrth,
 • Dydd Gwener (Gwyl y Banc) - 2il o Ebrill
 • Dydd Llun (Gwyl y Banc) - 5ed o Ebrill
 • Dydd Mercher - 7fed o Ebrill
 • Dydd Gwener - 9fed o Ebrill

I archebu lle ffoniwch 01239 652 140 neu danfonwch ebost i llangrannog@urdd.org

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Gwersyll!