Diwrnodau llawn gweithgareddau’r Gwersyll i ddiddanu’r plant yn ystod Gwyliau Ysgol. 

  • Addas ar gyfer blynyddoedd 4-10
  • Pris: £25
  • Pris yn cynwwys cinio twym a diodydd
  • Amser 9.30-4.30
  • Fel arfer yn rhedeg bob Dydd Gwener yn ystod y Gwyliau Haf

Dyddiadau i ddod - bydd dyddiadau yn cael eu cyhoeddi'n fuan!

Os ydych yn griw o 10+ cysylltwch â ni i drefnu Diwrnod Hwyl ar eich cyfer.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Gwersyll!