Yn ol cyfyngiadau Covid LLywodraeth Cymru mae modd i ni weithredu Gweithgareddau tu allan a thu fewn (hyd at 30). 

  • Byddwn yn gweithredu mewn swigod neu grwpiau bach 
  • Byddbwyd twym amser cinio - dewis llysieuol ar gael
  • Pris: £37.50 yn cynnwys cinio
  • Amser: 9.30-4.30
  • Addas ar gyfer blynyddoedd 4-10
  • Gweithgareddau tu allan y Gwersyll - bydd y diwrnod yn cynnwys Ceirt Modur, Twr Dringo, Gwifren Wib, Wal Ddringo, Beiciau Modur, Gwibgartio a Sgio
  • Pe bai rhagolygon tywydd gwael iawn bydd modd i ni redeg gweithgareddau tu fewn.
  • Pe bai cyfyngiadau Covid-19 yn newid byddai modd i chi dderbyn ad-daliad llawn

 

Mae'r dyddiadau isod ar gael ar gyfer Diwrnodau Hwyl yn ystod Hanner Tymor Hydref

  • Dydd Llun - 25/10/21
  • Dydd Mercher – 27/10/21

 

I archebu lle ffoniwch 01239 652 140 neu danfonwch ebost i llangrannog@urdd.org

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’r Gwersyll!