Anghofiwch y trafferth o drefnu parti, beth am ymweld â Llangrannog?

Ar brynhawn dydd Sul ac yn ystod gwyliau ysgol cynigwn fan delfrydol ar gyfer partïon o bob math!