Anghofiwch y trafferth o drefnu parti, beth am ymweld â Llangrannog?

Ar brynhawn dydd Sul ac yn ystod gwyliau ysgol cynigwn fan delfrydol ar gyfer partïon o bob math!

Beth sydd ar gael?

Dyma’r weithgareddau rydym yn cynnig fel partion penblwydd!

Mae’r prisiau yn ddibynnol ar nifer o blant ac hefyd hyd y sesiwn:

Canolfan Ddringo (Rhaffau Uchel a Wal Ddringo)

1 awr

Grwp o 1-4 o blant / Oedolion

£10.00 y pen

Grwp o 5-9 o blant / Oedolion

£8.50 y pen

Grwp o 10+ o blant / Oedolion

£7.00 y pen

2 awr

Grwp o 1-4 o blant / Oedolion

£15.00 y pen

Grwp o 5-9 o blant / Oedolion

£12.50 y pen

Grwp o 10+  o blant / Oedolion

£10.00 y pen

1 awr

Weiren Zip a’r Twr

*Cyfnodau Gwyliau yn unig*

£15.00 y pen

Canolfan Sgio a Gwibgartio - Partion Penblwydd

1/2 awr

Gwibgartio

£4.00 y pen

1 awr

Gwibgartio

£5.00 y pen

1 awr

Sgio - Grwp o 3-5

£15.00 y pen

1 awr

Sgio - Grwp o 6-10

£10.00 y pen

1 awr

Sgio - Grwp o 11+

£8.50 y pen

Pwll Nofio

1 awr

Hyd at 35 o blant / Oedolion

£20.00

Canolfan Hamdden

2 awr

Defnydd o’r Hamdden a’r Castell Neidio

£50.00

Syr Ifan

Lle ychwanegol i gael bwyd (darpariaeth eu hunan)

£10.00 yr awr

 

Rydym hefyd yn cynnig darpariaeth bwyd ar gyfer partion am £3.50 y pen.

Mae modd cael bwyd twym neu te parti oed – am ragor o wybodaeth am y bwyd gwasgwch y linc isod: