Gwersi Nofio Teifi Tiddlers I blant bach: Dydd Llun 10-2yp. Am fwy o wybodaeth ewch I https://teifi-tiddlers.co.uk/our-pools/location/llangrannog/llangrannog-urdd-camp/ 

 

Llogi’r Pwll Nofio:

Mae modd i chi hurio y pwll nofio am hyd at 35 o bobl ar gyfer parti, teuluoedd neu grwp o ffrindau. Mae argaeledd y pwll yn ddibynnol ar defnydd Gwersyll ond yn aml mae’r pwll yn rhydd ar bnawn Sul neu yn ystod Gwyliau Ysgol.

Pris: £40 am 1 awr.