Defnydd Cyhoeddus:

Sesiwn Nofio i’r Cyhoedd: Bore Llun 9-10yb – croeso i bawb.

 Gwersi Nofio Teifi Tiddlers I blant bach: Dydd Llun 10-2yp. Am fwy o wybodaeth ewch I https://teifi-tiddlers.co.uk/our-pools/location/llangrannog/llangrannog-urdd-camp/ 

 

Llogi’r Pwll Nofio:

Mae modd i chi hurio y pwll nofio am hyd at 35 o bobl ar gyfer parti, teuluoedd neu grwp o ffrindau. Mae argaeledd y pwll yn ddibynnol ar defnydd Gwersyll ond yn aml mae’r pwll yn rhydd ar bnawn Sul neu yn ystod Gwyliau Ysgol.

Pris: £20 am 1 awr.

 

Clwb Nofio

  • Clwb nofio i blant i ddysgu sgiliau a magu hyder yn y dwr
  • Nos Iau –
  • Dechreuwyr – 5.00 – 5.30
  • Canolig – 5.30 – 6.00
  • 5.00 – 5.30
  • £50 am 8 sesiwn
  • Rhaid cofrestru – 01239 652 140
  • Cyfnod clwb nofio nesaf – bydd y clwb nofio yn ail-ddechrau Hydref 2020.