297 - Beirniadaeth Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl. 7, 8 a 9 298 - Beirniadaeth Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl 10 ac 11 298 - Beirniadaeth Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl 10 a dan 19 oed 299 - Beirniadaeth Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.12 a 13 300 - Beirniadaeth Cyfansoddi Cerddoriaeth Bl.10 a dan 19 oed 302 - Beirniadaeth Cyfansoddi Cainc dan 25 oed 303 - Beirniadaeth Cyfansoddi Gosodiad dan 25 oed 304 - Beirniadaeth Cyfieithu 19-25 oed 305 - Beirniadaeth Darlunio llyfr stori a llun ar gyfer plant 7 oed 306 - Beirniadaeth Creu Ap Bl 6 ac Iau 307 - Beirniadaeth Creu Ap Bl 7, 8 a 9 308 - Beirniadaeth Creu Ap Bl 10 a Dan 19 oed 309 - Beirniadaeth Creu Ap 25 Oed Ag Eithrio Disgyblion Ysgol 310 - Beirniadaeth Creu Gwefan Bl.6 ac iau (unigol neu Grŵp) 311 - Beirniadaeth Creu Gwefan Bl.7, 8 a 9 (unigol neu Grŵp) 312- Beirniadaeth Cynnwys Digidol - Oedran Bl.6 ac iau 313- Beirniadaeth Cynnwys Digidol - Oedran Bl.6 ac iau 314 - Beirniadaeth Adolygu Ffilm Bl 6 ac iau 315 - Beirniadaeth Adolygu Ffilm Bl 7, 8 a 9 316 - Beirniadaeth Creu Ffilm Bl 6 ac Iau 318 - Beirniadaeth Cystadleuaeth ar gyfer yr oedran Bl 10 -dan 19 oed 319 - Beirniadaeth Cystadleuaeth ar gyfer yr oedran 19-25 oed 320 - Beirniadaeth Prosiect Gwyddoniaeth Bl 7 8 a 9 321 - Beirniadaeth Prosiect Gwyddonol Bl 10 a dan 19 oed 322 - Beirniadaeth Barddoniaeth Bl.2 ac iau 323 - Beirniadaeth Barddoniaeth Bl.3 a 4 – ‘Dail’ 324 - Beirniadaeth Barddoniaeth Blwyddyn 5 a 6 325 - Beirniadaeth Barddoniaeth Blwyddyn 7 326 - Beirniadaeth Barddoniaeth Blwyddyn 8 327 - Beirniadaeth Barddoniaeth Blwyddyn 9 328 - Beirniadaeth Barddoniaeth Blwyddyn 10 ac 11 329 - Beirniadaeth Barddoniaeth Bl.12 a 13 330 - Beirniadaeth Barddoniaeth dan 19 oed 333- Beirniadaeth Barddoniaeth dan 25 oed 334 - Beirniadaeth Barddoniaeth dan 25 oed (Englyn) 335 - Beirniadaeth Cerdd mewn mydr ac odl dan 25 337 - Beirniadaeth Rhyddiaith Bl. 2 ac iau - 'Diwrnod da' 338 - Beirniadaeth Rhyddiaith Bl. 3 a 4 339 - Beirniadaeth Cystadleuaeth Rhyddiaith Bl.5 a 6 340 - Beirniadaeth Rhyddiaith Bl. 7 341 - Beirniadaeth Rhyddiaith Bl 8 342 - Beirniadaeth Rhyddiaith Bl 9 343 - Beirniadaeth Rhyddiaith Bl 10 ac 11 344 - Beirniadaeth Rhyddiaith Bl 12 a 13 346- Beirniadaeth Rhyddiaith dan 19 oed – (Unrhyw ffurf) 347- Beirniadaeth Rhyddiaith dan 19 oed – Erthygl olygyddol 348- Beirniadaeth Rhyddiaith dan 25 oed (Stori Fer) 349- Beirniadaeth Rhyddiaith dan 25 oed (unrhyw ffurf) 350- Beirniadaeth Rhyddiaith dan 25 oed Ymateb creadigol i ddarn o gelf weledol gan artist o Gymru 353- Beirniadaeth Prosiect Llenyddol Blwyddyn 7,8,9 354 Beirniadaeth Prosiect llenyddol Bl.10-25 oed 355- Beirniadaeth Rhyddiaith Dysgwyr Bl. 4 ac iau 356- Beirniadaeth Rhyddiaith Blwyddyn 5 a 6 i ddysgwyr 358- Beirniadaeth Rhyddiaith Blwyddyn 7 i ddysgwyr 359- Beirniadaeth Rhyddiaith Blwyddyn 8 a 9 i ddysgwyr 360- Beirniadaeth Rhyddiaith Blwyddyn 10 ac 11 i ddysgwyr 361- Beirniadaeth Rhyddiaith Blwyddyn 12 a dan 19 oed i ddysgwyr 362- Beirniadaeth Gwaith Llafar Wedi’i Recordio Bl. 6 ac Iau (D) 363- Beirniadaeth Gwaith Llafar i Ddysgwr Bl 7, 8 a 9 364- Beirniadaeth Gwaith Llafar wedi’i recordio Bl. 10+ 370- Beirniadaeth Newyddiaduraeth 16 – 21 oed 371- Beirniadaeth Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl.6 ac iau 372- Beirniadaeth Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl. 7, 8 a 9 373- Beirniadaeth Cyfansoddi Sgript Wreiddiol Bl 10 a dan 19 oed