Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2022 yn Sir Gaerfyrddin, a chyhoeddwyd ym Mhwyllgor Gwaith cyntaf yr Eisteddfod ym mis Ionawr 2019, mai lleoliad yr Eisteddfod yw Llanymddyfri.

 

Dyma fydd wythfed ymweliad Eisteddfod yr Urdd â Sir Gaerfyrddin a’r tro cyntaf erioed i’r Eisteddfod ymweld ag ardal Llanymddyfri a rhan honno o Sir Gâr. Yr ymweliad cyntaf â’r sir oedd yn nhre Caerfyrddin yn 1935 a’r ymweliadau mwyaf diweddar oedd Eisteddfod Sir Gâr yn 2007 ac Eisteddfod Cwm Gwendraeth 1989.

Cadeirydd Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod yw Aled Rees, sy’n bennaeth ar Ysgol Teilo Sant, Llandeilo, ac yn gyn enillydd Tlws John a Ceridwen Hughes am ei gyfraniad i waith ieuenctid. Is-gadeiryddion y Pwyllgor Gwaith yw Peter Harries, Lowri Jones a Sioned Page Jones gyda Gethin Thomas yn Drysorydd yr Eisteddfod. Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith yw Beti Wyn James.

Yn ystod 2019, bydd Pwyllgorau Testun amrywiol yr Eisteddfod, sydd eisoes wedi’u sefydlu, yn dewis testunau ar gyfer yr Eisteddfod. Hefyd, bydd cyfres o bwyllgorau apêl yn cael eu sefydlu trwy’r sir er mwyn dechrau ar y gwaith o godi arian a chodi ymwybyddiaeth o ddyfodiad yr ŵyl.

Os oes gennych ddiddordeb i fod yn rhan o’r Eisteddfod, cysylltwch â’r Eisteddfod ar 01678 541 014 neu eisteddfod@urdd.org 

Dyddiadau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Gaerfyrddin yw 30 Mai - 4 Mehefin 2022.

 

 

Gwybodaeth i Gwmniau

Gwybodaeth am dendrau, archebu stondinau a noddi Eisteddfod yr Urdd

Dysgu mwy
 

Swyddogion Eisteddfod yr Urdd 2022

Dysgu mwy
 

Cefnogwch Ni

Gwirfoddoli, Stiwardio, Cynllun Croeso a Chyfleoedd Noddi

Dysgu mwy