Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2023 yn Sir Gaerfyrddin, a chyhoeddwyd ym Mhwyllgor Gwaith cyntaf yr Eisteddfod ym mis Ionawr 2019, mai lleoliad yr Eisteddfod yw Llanymddyfri.

 

Dyma fydd wythfed ymweliad Eisteddfod yr Urdd â Sir Gaerfyrddin a’r tro cyntaf erioed i’r Eisteddfod ymweld ag ardal Llanymddyfri a rhan honno o Sir Gâr. Yr ymweliad cyntaf â’r sir oedd yn nhre Caerfyrddin yn 1935 a’r ymweliadau mwyaf diweddar oedd Eisteddfod Sir Gâr yn 2007 ac Eisteddfod Cwm Gwendraeth 1989.

Cadeirydd Pwyllgor Gwaith yr Eisteddfod yw Carys Edwards. Is-gadeiryddion y Pwyllgor Gwaith yw Peter Harries, Lowri Thomas a Sioned Page Jones gyda Gethin Thomas yn Drysorydd yr Eisteddfod. Ysgrifennydd y Pwyllgor Gwaith yw Beti Wyn James.

Gall unrhywun noddi gystadleuaeth neu dlws - ebostiwch Nesta ar nesta@urdd.org am fwy o fanylion.

 

Rhestr Testunau

Cliciwch yma i ddarllen Rhestr Testunau Eisteddfod Sir Gaerfyrddin 2023

Darllen yma
 

Cofrestru i Gystadlu

Mae'r gofrestr i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin 2023 ar agor nawr!

Cer Amdani

Cofrestra
 

Darnau Gosod Eisteddfod '23

Clicia yma i gael gafael ar rhai o ddarnau gosod Eisteddfod Sir Gaerfyrddin 2023 

clicia yma!
 

Dyddiadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth

Lawrlwytho
 

Cefnogwch Ni

Rydym yn ddiolchgar i bawb sy'n rhoi eu hamser i'r Eisteddfod pob blwyddyn.

Hoffech chi ein helpu ni? Mae sawl ffordd i wneud!

Mwy o wybodaeth
 

Gwybodaeth i Gwmnïau

Gwybodaeth am geisio am dendrau, archebu stondinau a chyfleoedd noddi

Mwy o wybodaeth
 

Swyddogion Eisteddfod yr Urdd 2023

Pwy ydi pwy yn Sir Gaerfyrddin?

Dysgu mwy
 

Dysgwyr

clicia yma!
 

Nawdd - Cyfleoedd i Gwmniau

Oes gennych chi ddiddordeb mewn noddi Eisteddfod yr Urdd?

Mwy o wybodaeth
 

Lle i Aros a Beth i'w Wneud 2023

Wyt ti'n ymweld â'r Eisteddfod eleni?

clicia yma!
 

Amserlen drafft 2023

Dyma syniad i ti o amserlen cystadlaethau Eisteddfod yr Urdd 2023

clicia yma!
 

Just Giving Eisteddfod Sir Gaerfyrddin 2023

Clicia yma i gyfrannu at Eisteddfod yr Urdd Sir Gaerfyrddin drwy'r dudalen Just Giving

clicia yma!

Gŵyl Gyhoeddi Sir Gaerfyrddin

Dathlu bod yr Eisteddfod yn dod i Sir Gaerfyrddin

Darllen Mwy