Canlyniadau Celf, Dylunio a Thechnoleg

Celf, Dylunio a Thechnoleg

Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau (5)
Position: 1
Oswyn Blakeway Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 2
Austin Thomas Ysgol Gynradd Corneli / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Freya Howell Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 a 4 (6)
Position: 1
Kyal Smith Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Lili Gwen Rees Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Eflyn Dempster Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 5 a 6 (7)
Position: 1
Evelyn Ohara Ysgol Gymraeg Casnewydd / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Rhianna Goodrum Ysgol Gynradd Croes Atti / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Catrin Rees Ysgol Gymraeg Evan James / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 7, 8 a 9 (8)
Position: 1
Bridie Chapman Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Rhys Griffiths Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 10 a dan 19 oed (9)
Position: 1
Lloyd Cleary Richards Ysgol Gyfun Bryntirion / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Lucy Janet Hines Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Phoebe Mainprice Coleg Llanymddyfri / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A.(C) (10)
Position: 1
Junior Freeman Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
James Edward-Smith Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Connor Jenkins Ysgol Gynradd Darran Park / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A.(C) (11)
Position: 1
Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Jac Lewis Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Hannah Sly Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A.A (C) (12)
Position: 1
Mabon Tinney Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Leon Blackwell Ysgol St Christophers / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(C) (13)
Position: 1
Jessica Phillips Ysgol Gyfun Pencoed / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Gwennan Jones Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Terry Tuffrey Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 2 ac iau A. A (D) (14)
Position: 1
Levi Taylor Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl. 3 - 6 A. A (D) (15)
Position: 1
Rhun Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Rhys Edge Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Tomas Woosnam Ysgol Gynradd Caersws / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Lluniadu 2D Bl.7,8 a 9 A. A.(D) (16)
Position: 1
Kirsty Jones Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Katie Llewellyn Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Megan Davies Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Lluniadu 2D dan 25 oed A. A.(D) (17)
Position: 1
Bryan Griffiths Ysgol Portfield / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Iestyn Evans Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Tomos Williams Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Unigol) (18)
Position: 1
Lleucu Mair Evans Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Lydia Grace Madoc Adran Gaerwen / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Breagha Wynne Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Unigol) (19)
Position: 1
Lola Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Menna Charles Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Jac Cox-Lloyd Ysgol Gymraeg Rhydaman / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Unigol) (20)
Position: 1
Garmon Edwards Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Isabel Jones Ysgol Y Parc / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Chloe Morgan Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol) (21)
Position: 1
Arwen Skinner Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Cai Wiliam Davies Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Twm Isac Evans Ysgol Uwchradd Syr Hugh Owen / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 10 a dan 19 oed (22)
Position: 1
Marc Stephens Ysgol Gyfun Bryntirion / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Teifi James Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Carys Rees Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (23)
Position: 1
Grŵp Pobl ac Estroniaid Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Bl2 Twm o'r Nant Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Grŵp Glas, Dosbarth 1 Ysgol Gynradd Creigiau / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (24)
Position: 1
Parti Lloyd Ysgol Gynradd Afon y Felin / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Elin, Ifan a Wil, Henry Richard Ysgol Henry Richard - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grŵp Catrin Lois Ysgol Gynradd Bro Cynfal / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (25)
Position: 1
Grŵp Genod Nefydd Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Parti Millie Kate Ysgol Gynradd Pantysgallog / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Parti Sophia Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 (Gwaith Grŵp) (26)
Position: 1
Grŵp YSTJ Ysgol Uwchradd Syr Thomas Jones / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Alex a Heidi Ysgol Uwchradd Tywyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A. A (D) (28)
Position: 1
Caio Jones Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Olivia Cheney Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A. A (D) (29)
Position: 1
Ryan Farlow Williams Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Jonathan Head Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Courtney Davies Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) (30)
Position: 1
Hannah Morrell Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Emery Darcy Ysgol Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Cai Godden Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) (31)
Position: 1
Kevin Hall Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Hasnain Tariq Ysgol Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Llinos Parry Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 2 ac iau A. A. (D) Grŵp (32)
Position: 1
Parti Tomos Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Parti Trystan a Toby Ysgol Gynradd Cilgerran / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A. A. (D) Grŵp (33)
Position: 1
Parti Leach Ysgol Gynradd Cedewain / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Parti Jayde Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Natasha a Steff Ysgol Gynradd Tanygrisiau / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith 2D Bl.7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp (34)
Position: 1
Parti Ceint 1 Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed A. A (D) Grŵp (35)
Position: 1
Grŵp Cornerstone Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Grŵp Lars & Sion James Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Sion Gethin & Rachel Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.A.(C) (37)
Position: 1
Idris John Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Mabli Mai Davies Ysgol Gynradd Pant Pastynog / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7, 8 a 9 A. A.(C) (38)
Position: 1
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Daniel Jones Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Madison Wilshire Ysgol Arbennig Park Lane / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Gwaith Creadigol 2D dan 25 oed . A.A. ( C) (39)
Position: 1
Dylan Thomas Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Corey Bates Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Emily Phillips Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 3 - 6 A.A.(C) Grŵp (41)
Position: 1
Parti Hafod Ysgol Gynradd Hafod / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Grŵp Jac Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Bl. 7- 9 A. A ( C) Grŵp (42)
Position: 1
Grŵp Dosbarth Dwyfor Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Parti Maes Y Gwendraeth Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Cread 2D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp (43)
Position: 1
Grŵp Sgiliau Bywyd Bro Pedr Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Parti Sarah Ysgol St Christophers / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Unigol) (44)
Position: 1
Ioan Price Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Noah Jarvis Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Faye Morris Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Unigol) (45)
Position: 1
Gethin Evans Ysgol Gynradd Croes Atti / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Emma Owen Ysgol Gynradd Bro Elwern / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Mali Thomas Ysgol Gymraeg Ffwrnes / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Unigol) (46)
Position: 1
Ellie Jones Adran Beuno/Pontllyfni / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Glen Evans Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Rowan Wilkinson-Lawday Ysgol Gynradd Llangynidr / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (47)
Position: 1
Grŵp Llyfrau Llon Ysgol Gymunedol Peniel / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Parti Sera Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Grŵp Matthew Ysgol Babanod Ardwyn / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (48)
Position: 1
Parti Manon Eva Osian Morgan B4 Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Grŵp yr Adran Ysgol Gynradd Hafodwenog / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Grŵp 3D y Mynydd Ysgol Iau Awel y Mynydd / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (49)
Position: 1
Parti Owen Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Merched Bl. 5 Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ysgol y Bedol Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp) (50)
Position: 1
Alex Barry Ysgol Uwchradd Pen y Dre / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Idwal Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Brengain Pryderi Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl.10 a dan 19 (Unigol/Grŵp) (51)
Position: 1
Sara Davies Aelod Unigol C. Glannau Menai / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Sam Webster Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Nia Wyn James Uwch Adran Cylch Idris / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C) (52)
Position: 1
Toby Fox Ysgol Gynradd Cilgerran / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Seb Jones Ysgol Pencae / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Junior Freeman Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (C) (53)
Position: 1
Rhys Mosey Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Idris John Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Beca Haf Williams Ysgol Gynradd Eglwys Bach / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (C) (54)
Position: 1
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (C) (55)
Position: 1
Alun Davies Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Ben Pryse-Thomas Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (C) Grŵp (56)
Position: 1
Parti Drum Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Parti cynradd 2 Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (C) Grŵp (57)
Position: 1
Parti Cynradd 4 Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Max a Beca Ysgol Gynradd Eglwys Bach / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Grŵp Guto Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A ( C) Grŵp (59)
Position: 1
Parti Coleg Ceredigion Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Parti Nerys, Tomos a Luke Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Grŵp Kieran a Conner Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (D) (60)
Position: 1
Caio Jones Ysgol Gynradd Felinfach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Kian Clayton Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Ifan Morris - Jones Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (D) (61)
Position: 1
Rhun Edwards Ysgol Gynradd Eifion Wyn / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Christian Davies Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Ryan Farlow Williams Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) (62)
Position: 1
Arfon Furlong Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Hannah Morrell Ysgol Uwchradd Llanfyllin / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Tahlia Martins Ysgol Arbennig Hafod Lon / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) (63)
Position: 1
Iolo Owen Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Ceri Williams Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Daniel Evans Ysgol Kinsale School / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 2 ac iau A. A (D) Grŵp (64)
Position: 1
Parti Danial Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 3 - 6 A. A (D) Grŵp (65)
Position: 1
Grŵp MG Ysgol Gymraeg Melin Gruffydd / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Grŵp Max & Harri Ysgol Arbennig Pendalar / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 3D Bl. 7, 8 a 9 A. A (D) Grŵp (66)
Position: 1
Parti Lauren Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 3D dan 25 oed A. A (D) Grŵp (67)
Position: 1
Grŵp John, Alun a Llinos Aelwyd Coleg Meirion/Dwyfor / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Grŵp Canolfan y Bont Bro Pedr Ysgol Bro Pedr - Adran Hŷn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Parti Sam Canolfan Addysg Y Bont / Rh. Ynys Môn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (68)
Position: 1
Orla Davis-Wood Ysgol Gynradd Caer Drewyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Mali Enfys Williams Ysgol Gynradd Chwilog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Enya Ward Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (69)
Position: 1
Sophia Fallone Ysgol Gynradd Nantgaredig / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Gwenno Wigley Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Erica Oswald-Haggett Ysgol Gynradd Bryn Collen / Rh. Dinbych
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (70)
Position: 1
Seren Robinson Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Arthur Jones Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 3
Ruby Parsons Ysgol Gynradd Penybryn / Rh. Meirionnydd
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 7, 8 a 9 (71)
Position: 1
Isabel Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Arwen Skinner Ysgol Uwchradd Y Frenhines Elizabeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 10 a dan 19 oed (72)
Position: 2
Caitlin Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Chloe Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (73)
Position: 1
Parti Tal y Fan Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grŵp Lili Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Parti Joshua Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (74)
Position: 1
Grŵp Rhydian Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Nicole, Daniel, Elise a Harrison Ysgol Gymraeg Bro Teyrnon / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Dyfodol Pennant Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Serameg / Crochenwaith Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (75)
Position: 1
Grŵp Mared Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Parti Hafod Ysgol Gynradd Hafod / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Argraffu Bl. 2 ac iau (78)
Position: 1
Anest Roberts Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Erin Foulkes Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Sam Nixon Ysgol Gynradd Pontrhydfendigaid / Rh. Ceredigion
Image
Argraffu Bl. 3 a 4 (79)
Position: 1
Gwenllian Closs-Griffiths Adran Bro Carmel / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Llew John Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Twm Edgar Gwyn Rees Roberts Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Argraffu Bl. 5 a 6 (80)
Position: 1
Owain Sion Williams Ysgol Gynradd Pontyberem / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Gwenllian Mason Ysgol Bro Hyddgen-Campws Cynradd / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Mali Prys Roberts Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Argraffu Bl. 7, 8 a 9 (81)
Position: 1
Gwion Owen Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Hannah Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Argraffu Bl. 10 a dan 19 oed (82)
Position: 1
Cerys Hurst Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Chloe Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Georgina Webster Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 2 ac iau (83)
Position: 1
Harri Hughes Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Mason Powell Ysgol Gynradd Bro Cinmeirch / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Cameron Bliston Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 3 a 4 (84)
Position: 1
Tanisha Preece Ysgol Cynwyd Sant / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Mari Manzini-Hughes Adran Rhydymain / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Carley Sarsfield Ysgol Gynradd Bryn Collen / Rh. Dinbych
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 5 a 6 (85)
Position: 1
Ajay Lewis Ysgol Gynradd Dolau / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Joel Jinkinson Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Martha Stacey Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7,8 a 9 (86)
Position: 1
Mali Griffiths Ysgol Uwchradd Y Moelwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Sioned Bronwen Cordiner Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 10 a dan 19 oed (87)
Position: 1
Ciaran Eastwood Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 6 ac iau (88)
Position: 1
Lewys Price Ysgol Gynradd Betws yn Rhos / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Iestyn Llew Thomas Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Christie Boyle Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl. 7, 8 a 9 (89)
Position: 1
Xander Evans Ysgol Gyfun Treorci / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 2
Gwenllian Dickenson Ysgol Gyfun Plasmawr / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Kai Fish Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl10 dan 19 oed (90)
Position: 1
Ariannell Parry Aelod Unigol C. Alaw / Cybi / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Chloe Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Dyluniad 2D Bl 6 ac iau (91)
Position: 1
Celyn Marshall Ysgol Gymraeg Casnewydd / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Charlie Jenkins Ysgol Gynradd Caer Drewyn / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Lleucu Williams Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Dyluniad 2D Bl 7-9 (92)
Position: 1
Miriam Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Cai Wiliam Davies Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Kai Fish Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Dyluniad 2D Bl. 10 a dan 19 oed (93)
Position: 1
Harrison Tames Cox Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Ffion Mair Campbell Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Pyped Bl. 2 ac iau (96)
Position: 1
Coby Luke Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Noah Jarvis Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Charlie Jones Ysgol Gynradd Pennant / Rh. Maldwyn
Image
Pyped Bl. 3 a 4 (97)
Position: 1
Ffion Lili Kabluczenko Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Jac Dafydd Jones Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Logan Wade Ysgol Gynradd Mornant / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Pyped Bl. 5 a 6 (98)
Position: 1
Lwsi Mai Williams Ysgol Gynradd Bro Llifon / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Kai Hopkinson Ysgol Gynradd Meifod / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Teagan Williams Ysgol Gynradd I D Hooson / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 2 ac iau (99)
Position: 1
Ysgol Glan Gele Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Grŵp Mali Ysgol Gynradd Llanbrynmair / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Parti Pypedau B2 ac Iau Corn Hir Ysgol Gynradd Corn Hir / Rh. Ynys Môn
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 3 a 4 (100)
Position: 1
Parti Lily Ysgol Gymraeg Treganna / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Parti Blwyddyn 3 a 4 Ysgol Gynradd Rhaeadr Gwy / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Position: 3
Grŵp Rhys, Cai ac Eben Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Pypedau (Gwaith Grŵp) Bl. 5 a 6 (101)
Position: 1
Parti Casey Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Parti Alaw Ysgol Gynradd Bro Hedd Wyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Parti Amelia Ysgol Gynradd Maesydre / Rh. Maldwyn
Image
Mwgwd neu Byped Bl. 7,8 a 9 (102)
Position: 1
Lois Mererid Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Emily Morris Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Cai Williams Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 2 ac iau (104)
Position: 1
Alex Taudevin Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Mali Wyn Phillips Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Gracie Lloyd Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 3 a 4 (105)
Position: 1
Gwern Elis Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Eira Jones Ysgol Gynradd Pen Barras / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Noah Berry Ysgol Gynradd Craig yr Wylfa / Rh. Ceredigion
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 5 a 6 (106)
Position: 1
Ffion Biggs Ysgol Gynradd Castellau / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Idris John Temple Morris Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Brandon Edwards Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Argraffu/Addurno ar Ffabrig Bl. 7,8 a 9 (107)
Position: 1
Siwan Aur George Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Sioned Bulman Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ithel Temple Morris Ysgol Uwchradd Dyffryn Ogwen / Rh. Eryri
Image
Argraffu/Addurno/Ffabrig Bl. 10 a dan 19 oed (108)
Position: 1
Georgia Stevens Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 2
Nia Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grace Philitoga Ysgol Gyfun Coedcae / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (109)
Position: 1
Lleucu Mair Evans Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Elis Wyn Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Celyn Thomas-Jones Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (110)
Position: 1
Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Nel Briall Evans Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Fabienne Rolt Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (111)
Position: 1
Alaw Jones Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Mared Lois Evans Adran Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Mali Prys Roberts Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (112)
Position: 1
Siwan Aur George Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Gwenno Lightfoot Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Mali Allman Ysgol Uwchradd Y Berwyn / Rh. Meirionnydd
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed (113)
Position: 1
Mali Gerallt Lewis Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Nia Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ffion Mair Campbell Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 2 ac iau (Grŵp) (114)
Position: 1
Parti Gruffydd Ysgol Gynradd Llanllechid / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Blwyddyn 2 Ysgol Gynradd Syr John Rhys / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Parti Maelgwn Ysgol Gynradd Deganwy / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 3 a 4 (Grŵp) (115)
Position: 1
Ysgol Llanychllwydog Ysgol Llanychllwydog / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Grŵp Blwyddyn 4 Ysgol Gynradd Syr John Rhys / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grŵp Joni a Nanw Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 5 a 6 (Grŵp) (116)
Position: 1
Grŵp Willow Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Wil Ysgol Gynradd Iolo Morganwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Grŵp Olivia Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Gwaith Creadigol 2D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (Grŵp) (117)
Position: 1
Grŵp Hughes Ysgol Llanhari / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Grŵp Abbie, Mia a Zara Ysgol Gyfun Sant Ioan Llwyd / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Glantaf Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 2 ac iau (119)
Position: 1
Lleucu Mair Evans Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Abigail Davies Ysgol Gynradd Gwynedd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Non Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 3 a 4 (120)
Position: 1
Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Cadi Llywela Raghoobar Ysgol Gynradd Bro Tegid / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Megan Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 5 a 6 (121)
Position: 1
Heledd Haf Owen Ysgol Gynradd Craig y Deryn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Siwan P Owen Ysgol Gynradd Beddgelert / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Maisy Jones Ysgol Gynradd Carreg Emlyn / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 7,8 a 9 (122)
Position: 1
Abby Smith Academi Portlethen Acadamy / Rh. Tu allan i Gymru
Image
Position: 2
Gwenno Lightfoot Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Miriam Owen Ysgol Uwchradd Glan Clwyd / Rh. Dinbych
Image
Gwaith Creadigol 3D Tecstilau Bl. 10 a dan 19 oed (123)
Position: 1
Bonnie Talbot Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Alanis Fletcher Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Kathryn Walton Coleg Nedd Port Talbot - Y Drenewydd / Rh. Maldwyn
Image
Gwau/Crosio Bl. 2 ac iau (124)
Position: 1
Lois Preston Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Ruby Reynolds Ysgol Gynradd Bodhyfryd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Alys Williams Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Gwau/Crosio Bl. 3 a 4 (125)
Position: 1
Einir Wyn Rowlands Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Anwen Whitehead Ysgol Gymraeg Aberystwyth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Amy Humphreys Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Gwau/Crosio Bl. 5 a 6 (126)
Position: 1
Catrin Edwards Ysgol Gynradd Aberaeron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Bethan Davies Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Olivia Daniels Griffiths Ysgol Gymraeg Y Castell / Rh. Gwent
Image
Gwau/Crosio Bl. 7, 8 a 9 (127)
Position: 1
Gwennan Staziker Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Kira Jones Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 3
Arwyn Morgan Ysgol Uwchradd Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (129)
Position: 1
Fflur Meredith Ysgol Bro Pedr - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Awel Evans Ysgol Gynradd Cerrigydrudion / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Lleucu Mair Evans Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (130)
Position: 1
Katie Winnard Owen Ysgol Y Graig / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Beca Ebenezer Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Erin Mai Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (131)
Position: 1
Elena Jones Ysgol Gynradd Brynsaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Elan Hughes Ysgol Gynradd Glanwydden / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Ffion Bradley Ysgol Gynradd Beddgelert / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 7, 8 a 9 (132)
Position: 1
Lois Mererid Hughes Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Image
Gwehyddu Bl. 10 a dan 19 oed (133)
Position: 1
Jessica Balfour Ysgol Gyfun Y Preseli / Rh. Penfro
Image
Gwehyddu Bl. 2 ac iau (Gwaith Grŵp) (134)
Position: 1
Parti Gaer Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Ysgol Glan Gele Ysgol Babanod Glan Gele / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Grwp Cymerau Ysgol Gynradd Cymerau / Rh. Eryri
Image
Gwehyddu Bl. 3 a 4 (Gwaith Grŵp) (135)
Position: 1
Parti Jana Mohamed Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Grŵp Mor Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Grŵp Rhys, Cara, Cai, Eben ac Erin Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Gwehyddu Bl. 5 a 6 (Gwaith Grŵp) (136)
Position: 1
Parti Ava Ysgol Gynradd Bontnewydd / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Elena, Gwenllian a Llion Ysgol Gynradd Brynsaron / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Grŵp Anghenfilod Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Image
Penwisg Bl. 6 ac iau (139)
Position: 1
Ella Poole Ysgol Gynradd Abererch / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Jamie Liles Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Stefan Adamkiewicz Ysgol Gymraeg Morswyn / Rh. Ynys Môn
Image
Ffasiwn Blwyddyn 7, 8 a 9 (140)
Position: 1
Isabel Howe Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Ffasiwn Bl. 10 a dan 19 oed (141)
Position: 1
Mali Gerallt Lewis Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Cathrin Jones Ysgol Bro Teifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Abigail Hill Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Ffasiwn 19-25 oed (142)
Position: 1
Megan Pedicini Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Print Monocrom Bl. 2 ac iau (143)
Position: 1
Osian Bird Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Rhys Jac Phillips Ysgol Bro Banw / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Non Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Print Monocrom Bl. 3 a 4 (144)
Position: 1
Alex English Ysgol Gynradd Bro Ingli / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Rhys Jones Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Mali Crimmings Ysgol Gynradd Cwmdar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Print Monocrom Bl. 5 a 6 (145)
Position: 1
Nia Lewis Ysgol Gynradd Llangwyryfon / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Mared Haf Jones Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Matilda Sefton Ysgol Gymraeg Ifor Hael / Rh. Gwent
Image
Print Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (146)
Position: 1
Cadi Delyth Davage Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Mali Bleddyn Evans Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 3
Maddie Davies Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Print Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed (147)
Position: 1
Rebacca Jackson-Walley Coleg Ceredigion / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Arwen Teagle Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Sioned Woods Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Print Lliw Bl. 2 ac iau (148)
Position: 1
Sienna Burgoyne Ysgol Gynradd Bryn Collen / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Maelan Gwyn Prys Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Sara Williams Ysgol Gynradd Bro Cernyw / Rh. Conwy
Image
Print Lliw Bl. 3 a 4 (149)
Position: 1
Amelia Lloyd Ysgol Gynradd Gellifor / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Lucas Williams Ysgol Gynradd Maesybryn / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Erin Mai Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Print Lliw Bl. 5 a 6 (150)
Position: 1
Nel Terry Ysgol Gynradd Talhaiarn / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Llyr Glyn Hughes Ysgol Gynradd Bro Tryweryn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Menna Griffiths Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Print Lliw Bl. 7, 8 a 9 (151)
Position: 1
Gwennan Mainwaring Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Mali Rhys Dillon Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 3
Ned Williams Ysgol Uwchradd Brynhyfryd / Rh. Dinbych
Image
Print Lliw Bl. 10 a dan 19 oed (152)
Position: 1
Holly Williams-Parris Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Ffion Mair Campbell Ysgol Gyfun Maes y Gwendraeth / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Arwen Teagle Ysgol Gyfun Cwm Rhymni / Rh. Gwent
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 2 ac iau (153)
Position: 1
Moli Grug Williams Ysgol Gynradd Manod / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 2
Rose Burson Ysgol Gynradd Y Dderwen / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 3
Non Dafydd Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 3 a 4 (154)
Position: 1
Taliesin Griffiths Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Lucy Moyes Ysgol Gynradd Cwrtnewydd / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Evan Richards Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 5 a 6 (155)
Position: 1
Charlotte Davies Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Lowri Hana Jones Ysgol Gynradd Llanarth / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Mared Haf Jones Ysgol Gynradd Amlwch / Rh. Ynys Môn
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 7, 8 a 9 (156)
Position: 1
Tomos Ebo Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Hannah Douglas Ysgol Uwchradd Dewi Sant / Rh. Penfro
Image
Cyfres o Brintiau Monocrom Bl. 10 a dan 19 oed (157)
Position: 1
William Brooks Coleg Sir Benfro / Rh. Penfro
Image
Position: 2
Millie Newman Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 2 ac iau (158)
Position: 1
Erin Haf Mckenna Ysgol Gynradd Bod Alaw / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Ellie Crimmings Ysgol Gynradd Cwmdar / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Position: 3
Jac Tomos Young Adran Tref Y Gelli / Rh. Eryri
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 3 a 4 (159)
Position: 1
Gwenllian Closs-Griffiths Ysgol Gynradd Gwenffrwd / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Mali Thomas Ysgol Gymraeg Ffwrnes / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Siôn Llwyd Lewis Adran Bethel / Rh. Eryri
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 5 a 6 (160)
Position: 1
Mali Lois James Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Anna Fflur Rhys Binney Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 7, 8, a 9 (161)
Position: 1
Rhys Griffiths Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Cyfres o Brintiau Lliw Bl. 10 a dan 19 oed (162)
Position: 1
Nyasha Thomas Ysgol Gyfun Garth Olwg / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gemwaith Bl. 2 ac iau (163)
Position: 1
Woody Jones Ysgol Gynradd Llanfair Caereinion / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Finley Hewitt Ysgol Gynradd Trelogan / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Lilly Davies Ysgol Gymraeg Bro Ogwr / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Gemwaith Bl. 3 a 4 (164)
Position: 1
Grace Ingram Ysgol Gymraeg Pen y Garth / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Position: 2
Lleucu Rowlands Ysgol Gynradd Llandwrog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Efa Parry Ysgol Gynradd Bodffordd / Rh. Ynys Môn
Image
Gemwaith Bl. 5 a 6 (165)
Position: 1
Mali Lois James Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Mabli Grug Hampson Ysgol Gynradd Glanrafon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Celyn Jones-Davies Ysgol Gynradd Twm o r Nant / Rh. Dinbych
Image
Gemwaith Bl. 7, 8 a 9 (166)
Position: 1
Nanw Maelor Ysgol Uwchradd Maes Garmon / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 2
Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 3
Bran Davies Ysgol Uwchradd Llanfair ym Muallt / Rh. Brycheiniog a Maesyfed
Image
Creu Arteffact Bl. 2 ac iau (Unigol neu Grŵp) (168)
Position: 1
Parti Eira Ysgol Gymraeg Dewi Sant / Rh. Dinbych
Image
Position: 2
Grwp y Bois Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Ava White Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg / Rh. Caerdydd a'r Fro
Image
Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (Unigol) (169)
Position: 1
Mabon Sion Roberts Ysgol Gynradd Glantwymyn / Rh. Maldwyn
Image
Position: 2
Evan Downs Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Position: 3
Elliott Davies Ysgol Gynradd Beca / Rh. Penfro
Image
Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Unigol) (170)
Position: 1
Rhydian Owen Ysgol Gynradd Llannefydd / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Mari Elgan Pugh Adran Llanuwchllyn / Rh. Meirionnydd
Image
Position: 3
Eleri Port Ysgol Gymraeg Ynyswen / Rh. Cymoedd Morgannwg
Image
Creu Arteffact Bl. 3 a 4 (Grŵp) (171)
Position: 1
Parti Gaer Ysgol Gynradd Gaer / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Parti Begw Ysgol Gynradd Felinwnda / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Grŵp Cerys Ysgol Gynradd Y Dderi / Rh. Ceredigion
Image
Creu Arteffact Bl. 5 a 6 (Grŵp) (172)
Position: 1
Parti Morgan Ysgol Gynradd Llangynnwr / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
Position: 2
Grŵp Hollie Ysgol Gynradd Gronant / Rh. Fflint a Wrecsam
Image
Position: 3
Parti Jamie Ysgol Y Bedol / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Creu Arteffact Bl. 7, 8 a 9 (173)
Position: 1
Sion Pyrs Owen Ysgol Uwchradd Dyffryn Conwy / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Rhian Griffiths Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Morganna Davies Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Creu Arteffact Bl. 10 ac 11 (174)
Position: 1
Caryl Bulman Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Creu Arteffact Bl. 12 a dan 19 oed (175)
Position: 1
Ryan Davies Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Branwen Eleri Morgan Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Creu Arteffact dan 25 oed (176)
Position: 1
Joshua Porter Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Charlotte Perrott Coleg Penybont / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 3
Steffan Rowe Coleg Sir Gâr / Rh. Dwyrain Myrddin
Image
Celf dan 19 oed (179)
Position: 1
Alex Skyrme Ysgol Gyfun Gwynllyw / Rh. Gwent
Image
Position: 2
Owain Sparnon Ysgol Gyfun Ystalyfera / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
Position: 3
Ifan Gwynedd Ysgol Bro Myrddin / Rh. Gorllewin Myrddin
Image
CAD Bl. 12 a dan 19 oed (325)
Position: 1
Jonathon Barbour Ysgol Gyfun Pencoed / Rh. Morgannwg Ganol
Image
Position: 2
Ryan Davies Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
CAD / CAM Bl. 7, 8 a 9 (326)
Position: 1
Elin Ellis Owen Ysgol Uwchradd Botwnnog / Rh. Eryri
Image
Position: 2
Tomos Dobson Ysgol Uwchradd Botwnnog / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Tirion Lloyd Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
CAD / CAM Bl. 10 ac 11 (327)
Position: 1
Katy Rees Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
CAD / CAM Bl. 12 a dan 19 oed (328)
Position: 1
Mathew Storer Ysgol Uwchradd Aberteifi / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (329)
Position: 1
Fflur Meredith Ysgol Bro Pedr - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Ynyr Jones Ysgol Gynradd Betws Gwerful Goch / Rh. Dinbych
Image
Position: 3
Scarlett Jones Ysgol Gynradd Y Tywyn / Rh. Ynys Môn
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (330)
Position: 1
Guto Marston-Jones Ysgol Gynradd Pentrefoelas / Rh. Conwy
Image
Position: 2
Tomos Ifan Jones Adran Garndolbenmaen / Rh. Eryri
Image
Position: 3
Owen Moverly Ysgol Ifor Bach / Rh. Gwent
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (331)
Position: 1
Gwenan Hedd Jenkins Ysgol Gynradd Penrhyncoch / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Steffan Jones Ysgol Gynradd Y Frenni / Rh. Penfro
Image
Position: 3
Madi Wyn Davies Ysgol Gynradd Bro Gwydir / Rh. Conwy
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 7, 8 a 9 (332)
Position: 1
Tesni Lois Madoc Ysgol Gyfun David Hughes / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 2
Sara Elan Jones Ysgol Bro Pedr - Adran Iau / Rh. Ceredigion
Image
Position: 3
Fflur Richards Ysgol Henry Richard - Adran Hyn / Rh. Ceredigion
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 2 ac iau (Grŵp) (333)
Position: 1
Parti Lev Ysgol Gynradd Borth-y-Gest / Rh. Eryri
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 3 a 4 (Grŵp) (334)
Position: 1
Grŵp Blwyddyn 3 Ysgol Gynradd Syr John Rhys / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Grŵp Efan Ysgol Treferthyr / Rh. Eryri
Image
Dylunio a Thechnoleg Bl. 5 a 6 (Grŵp) (335)
Position: 1
Grŵp James Ysgol Gynradd Mynach / Rh. Ceredigion
Image
Position: 2
Project Masnach Deg Ysgol Gynradd Llanfairpwll / Rh. Ynys Môn
Image
Position: 3
Grŵp Aron Ysgol Treferthyr / Rh. Eryri
Image
Dylunio a Thechnoleg dan 19 oed (336)
Position: 1
Abdel Benamer Aelwyd Coleg Gŵyr Abertawe / Rh. Gorllewin Morgannwg
Image
×
×