Canlyniadau Creu Gwefan

Yma gellir gweld canlyniadau i gystadleuthau 'Creu Gwefan' Eisteddfod yr Urdd. Llongyfarchiadau i'r holl enillwyr!

Rhif 308 – Creu Gwefan Bl 6 ac iau (Unigol neu Grŵp)


1af

Ysgol y Dderi - Oriel y Dderi

 

2il

Blwyddyn 5 Ysgol Y Frenni - Perthyn1

 

3ydd

Blwyddyn 6 Ysgol Y Frenni - Perthyn

 

newyddlen_border_bt.gif

 

Rhif 309 Creu Gwefan Bl 7, 8 a 9 (Unigol neu Grŵp)

 

1af

Gwion Rhisart, Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern - Y Popty

 

2il

Michael Rhys Pritchard, Ysgol Maes Garmon - Mr P