Canlyniadau Creu Gwefan 2010

Cystadleuaeth: 72 Creu Gwefan Bl. 6 ac iau (Unigol neu Grwp)


1af - Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen - Morgan Lewis
2il - Ysgol Gynradd Bro Gwydir
3ydd - Ysgol Gynradd Llangwm

 

Cystadleuaeth: 73 Creu Gwefan Blynyddoedd 7, 8 a 9 (Unigol neu Grwp)


1af - Ysgol Uwchradd Tryfan
2il - Adran Dinas Mawddwy