Canlyniadau Creu Gwefan 2012

71 - Creu Gwefan Bl.6 ac iau (Unigol neu grwp)

  • 1af - Cerian, Beca, Thomas, Emily a Sioned, Ysgol Gynradd Penboyr, Rhanbarth Gorllewin Myrddin

           http://www.j2e.com/penboyr/Urdd/cartref 

  • 2ail - Mari Lewis, Ysgol Gynradd Carreg Hirfaen, Rhanbarth Ceredigion

            http://www.cwmann.btck.co.uk/

  • 3ydd - Tomos, Aled a Daniel, Ysgol Gynradd Bro Lleu, Rhanbarth Eryri

            http://www.cestyll.com/


71 - Creu Gwefan Blynyddoed 7, 8 a 9 (Unigol neu grwp)

  • 1af - Morgan Lewis, Aelwyd Llanbedr Pont Steffan, Rhanbarth Ceredigion

            http://www.rygbi.btck.co.uk/