Canlyniadau

Holl ganlyniadau adran Cyfansoddi a Chreu Eisteddfod yr Urdd

Yn anffodus, am resymau tu hwnt i'n rheolaeth nid oedd modd beirniadu’r gystadleuaeth Rhyddiaith Bl 7 ac o'r herwydd nid oes canlyniad ar gyfer y gystadleuaeth hon.

Canlyniadau

Prif Gystadlaethau

A fydd teilyngdod ym mhrif gystadlaethau 2020/21?

Cliciwch yma

Beirniadaethau

Holl feirniadaethau adran Cyfansoddi a Chreu 2020/21

Cliciwch yma

Archebu

Archebu'r cyfansoddiadau o'r gwaith llenyddol buddugol.

ar werth nawr!