Dyma gyfle i dimoedd o feirdd ifanc rhwng 14 a 25 oed i gofrestru ar gyfer cystadleuaeth newydd Talwrn yr Ifanc.

Bydd y gystadleuaeth, sy’n cael ei chynnal mewn partneriaeth a BBC Radio Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn cael ei chynnal drwy dymor yr Hydref ac yn gyfle i feirdd ifanc ar draws Cymru i greu timoedd i gymryd rhan mewn cyfres o dasgau arbennig wedi’i gosod gan ein meuryn a Bardd Plant Cymru, Gruffudd Owen.

Bydd yr holl rowndiau yn digwydd yn ddigidol, a bydd y rowndiau cynderfynol yn cael ei cyhoeddi ar dudalen Facebook Eisteddfod yr Urdd tra bydd y rownd derfynol yn cael ei darlledu ar Radio Cymru cyn y Nadolig.

Diweddariad

Mae 13 tîm wedi cofrestru i fod yn rhan o'r Talwrn. Maent bellach wedi derbyn eu tasgau ac mae mentor ifanc wedi ei benodi i bob tîm, i’w harwain ac i gynorthwyo’r beirdd ifanc wrth iddynt ymateb i dasgau Talwrn.

Mi fydd y rownd yn gyntaf yn cael ei darlledu ar AM rhwng Tachwedd 23ain a 27ain am 19:00. Mae'r amserlen i'w gweld isod. Cofiwch wrando!

https://www.amam.cymru/urddgobaithcymru

Byddwn yn recordio’r rowndiau cyn-derfynol a'r rownd derfynol ym mis Rhagfyr - dyddiadau i’w cadarnhau.

Pob lwc i'r timoedd i gyd!