Talwrn yr Ifanc

Dyma gyfle i dimoedd o feirdd ifanc rhwng 14 a 25 oed i gofrestru ar gyfer cystadleuaeth newydd Talwrn yr Ifanc.

Bydd y gystadleuaeth, sy’n cael ei chynnal mewn partneriaeth a BBC Radio Cymru a Llenyddiaeth Cymru yn cael ei chynnal drwy dymor yr Hydref ac yn gyfle i feirdd ifanc ar draws Cymru i greu timoedd i gymryd rhan mewn cyfres o dasgau arbennig wedi’i gosod gan ein meuryn a Bardd Plant Cymru, Gruffudd Owen.

Bydd yr holl rowndiau yn digwydd yn ddigidol, a bydd y rowndiau cynderfynol yn cael ei cyhoeddi ar dudalen Facebook Eisteddfod yr Urdd tra bydd y rownd derfynol yn cael ei darlledu ar Radio Cymru cyn y Nadolig.

Unwaith bydd y timoedd wedi cofrestru, byddwn yn penodi mentor ifanc i bob tîm i’w harwain a  chynorthwyo’r beirdd ifanc i ymateb i’r tasgau Talwrn.

Rydym yn chwilio am dimoedd o 3 o feirdd ifanc rhwng 14 a 25 oed - gallwch fod yn ddisgyblion ysgol, yn fyfyrwyr neu’n gyfeillion. I gofrestru, e-bostiwch eisteddfod@urdd.org gan nodi enw eich tîm a’r aelodau bydd yn cymryd rhan cyn y dyddiad cau am 12pm ar Hydref 16.

Byddwn yn recordio’r rowndiau cyn-derfynol yn ystod yr wythnos Tachwedd y 9fed ymlaen gyda’r rownd derfynol i’w chadarnhau yn ystod mis Rhagfyr.