Dros tymor yr Hydref, cafwyd cyfle i dimoedd o feirdd ifanc rhwng 14 a 25 oed i gofrestru ar gyfer cystadleuaeth newydd Talwrn yr Ifanc.

Mewn partneriaeth a BBC Radio Cymru a Llenyddiaeth Cymru, Cafwyd cyfle i feirdd ifanc ar draws Cymru i greu timoedd er mwyn cystadlu mewn cyfres o dasgau arbennig wedi’i gosod gan ein Meuryn a Bardd Plant Cymru, Gruffudd Owen.

Cofrestrwyd 13 tîm, ac wedi iddynt dderbyn sesiynau mentora gan Feirdd ifanc Cymru, aethant ati i ymateb i’w tasgau.

Cliciwch yma i wrando ar y rowndiau i gyd!

https://www.amam.cymru/urddgobaithcymru

Diolch i'r timoedd i gyd!

 

Diweddariad - Dosbarthiadau Meistri 2021

Yn dilyn llwyddiant y Talwrn,  rydym yn cynnig cyfle arbennig i’r timoedd i gyd cael Dosbarthiadau meistr pellach er mwyn ehangu a datblygu ei sgiliau ysgrifennu creadigol.

Cynhelir sesiynau unwaith bob mis ar gyfer y criw o bobl ifanc, gan ganolbwyntio ar Gerddi Rhydd, a chynganeddu i ddechrau!